Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και χρήση τους σε διαδικτυακούς τόπους Ελληνικών βιβλιοθηκών (Bachelor thesis)

Ταλασίδου, Άννα


Information is words, expressions, news, videos, etc. that are published on a medium or spread through speech. Over the years technological development has helped to find a way of using information to inform a larger proportion of people. The creation of the Internet was one of the most important elements of technological development that contributed to it. Search engine companies quickly grasped the growing needs and decided to create new technological opportunities. Efforts to better serve users have been steadily increasing, and computer use has been widening, enabling multiple websites to be created using a standard syntax to automate the processes of organization, design, control, etc. Software automation forms are called CMS , these standards are also often used for the storage, control, management and publication of publications, the orientation of which depends on the entity, in the what the content belongs to. Thus, these editions may consist of news articles, operating manuals, technical manuals, sales instructions and commercial promotional material. Concluding, for each website the elements that make up it function as keywords (easily localized words) that make it easier to find results when searched for in the search engine.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Subject classification: Total quality management
Διοίκηση ολικής ποιότητας
Quality control -- Standards
Ποιοτικός έλεγχος -- Πρότυπα
Library Web Sites -- Greece -- Management
Ιστόποι βιβλιοθηκών--Ελλάδα--Διαχείριση
Keywords: management information systems;συστήματα διαχείρισης πληροφοριών;διαδίκτυο;internet;αναζήτηση;research;ιστοσελίδα;website
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,2019 (α/α 11130)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14665
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TALASIDOU.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14665
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.