Ψηφιοποίηση σε συστήματα διαχείρισης (Bachelor thesis)

Τσαλίκη, Δήμητρα


The purpose of this study is to investigate digitization in management systems. Writing this dissertation is inspired by some empirical knowledge gained from the various publications produced and from bibliography sources on topics related to Quality and Digitization, as well as with the Quality Management Systems. About the research part of the work, about the data collection a primary qualitative survey was conducted for PYLEIA HORTIATI D.E.Y.A. Through personal searches, with the use of the Internet and with the guidance of the supervising professor, forms were created where they greatly facilitate the organization. This was done for the smoother operation of this organization through digitization. Finally, we have some documents extracted from its results analysis. Below is the presentation of the bibliography used.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Μηχανολόγων/Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Total quality management
Διοίκηση ολικής ποιότητας
Quality control -- Standards
Ποιοτικός έλεγχος -- Πρότυπα
Archival material -- Digitization
Αρχειακό υλικό -- Ψηφιοποίηση
Keywords: ψηφιοποίηση;digitization;συστήματα διαχείρισης πληροφοριών;management information systems;ποιοτική έρευνα;qualitative research;αρχεια;archives
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Μηχανολόγων - Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, 2019 (α/α 11141)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14663
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TSALIKI.pdf2.96 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14663
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.