Η επίδραση των νεοτέρων κατηγοριών αντιδιαβητικών φαρμάκων DPP4 αναστολέων και SLGT2 αναστολέων στην αρτηριακή πίεση σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου II (Master thesis)

Κιλαζίδου, Ελένη


DPP4 inhibitors inhibit the rapid in vivo inactivation of GPP-1 and GIP in inactive metabolites. In this way, the incretin effect of these hormones is achieved. The main representatives of this category are sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, linagliptin and atoliplin. Their advantage is that the risk for hypoglycemia is lower. Their disadvantage is that they have a high cost. Linagliptin has a half-life of 12 hours, is metabolised in the liver and excreted by 94% of the bile ducts and only 6% of the kidneys. This property gives linagliptin the privilege to be administered throughout the spectrum of chronic kidney disease (CKD) of diabetes even at an advanced dose-free stage with sufficient efficacy (a 0.6% reduction in HBN1 in severe CKD) and safety. Sodium glucose transporters (SGLT2 inhibitors) mediate proximal refractory renal tubules and contribute to glucose aspiration (as known daily 180 g of glucose, the coil is filtered and only 0.8 g is excreted from the urine 24 hours a day). SGLT2 inhibitors are membrane proteins that are involved not only in glucose transport but also in the transport of osmotically active substances and various ions through the intestinal epithelium and epithelium of the proximally infected renal tubule. The purpose of this diploma thesis is to investigate the effect of DPP4 inhibitors and SLGT2 inhibitors on blood pressure in patients with type 2 diabetes mellitus. To this end, 30 patients with type 2 diabetes mellitus were tested. The 15 patients were treated with DPP4 inhibitors and 15 patients with SLGT2 inhibitors. Blood pressure was measured by all 30 patients before starting their medication as well as after 2 months. The results of the survey were clear. In the group of patients treated with DPP4 inhibitors for 2 months, the reduction in both systolic (PFS) and diastolic (PAH) was not statistically significant. In contrast, patients who were treated with SLGT2 inhibitors experienced a tendency to reduce systolic pressure (PFS) and a statistically significant reduction in diastolic pressure (PAS). The resulting conclusions are that both DPP4 inhibitors and SLGT2 inhibitors could be used safely and without any risk in patients with type 2 diabetes mellitus.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Blood pressure
Αρτηριακή πίεση
Type 2 diabetes--Diagnosis
Διαβήτης τύπου 2--Διάγνωση
Διαβήτης τύπου 2--Θεραπεία
Type 2 diabetes--Treatment
Hypoglycemic agents
Υπογλυκαιμικοί παράγοντες
Keywords: Αρτηριακή πίεση;Επίδραση;DPP4 αναστολείς;SLGT2 αναστολείς;Blood pressure;Effect;DPP4 inhibitors;SLGT2 inhibitors
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Νοσηλευτικής, 2017 α.α. 9001
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14650
Table of contents: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ viii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ix ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ABSTRACT 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 5 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 7 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 13 2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ DPP4 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 18 3.1 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ DPP4 ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ SLGT2 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 32 4.1 ΔΑΠΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗ (Dapagliflozin) 34 4.1.1 ΚΑΝΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗ( Canagliflozin) 35 4.1.2 ΕΜΠΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗ (Empagliflozin) 36 4.1.3 ΙΠΡΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗ (Ipragliflozin) 36 4.1.4 ΡΕΜΟΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗ (Remogliflozin etabonate) 36 4.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ SLGT2 ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ 37 4.3 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ SLGT2 ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ 38 4.4 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ SLGT2 ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 43 5.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 45 5.2 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 46 5.2.1 ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ 47 5.2.2 ΠΑΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ 47 5. 3 ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 48 5. 4 ΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 48 5.5 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 49 5.6 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 50 5.7 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 51 5.8 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 52 5.9 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 55 Β ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 59 1.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 71 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 77 ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 77 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 78 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ DPP4 ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ 20 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 61 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ DPP4 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 62 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ DPP4 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 63 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ SLGT2 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 64 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ SLGT2 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 65 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ DPP4 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 66 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ SLGT2 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 67
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΙΛΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ.pdfΚιλαζίδου, Μεταπτυχιακή 846.97 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14650
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.