Οι εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα τελευταία 30 χρόνια και οι προοπτικές του (Bachelor thesis)

Σαββάκη, Θεοδώρα


Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα τελευταία τριάντα χρόνια και οι προοπτικές του. Ειδικότερα, σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση της εξέλιξης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το 1998 έως και σήμερα.Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει δεχτεί σημαντικές αλλαγές από το 1990 έως και σήμερα εξαιτίας καταστάσεων και γεγονότων που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πορεία του. Ο τραπεζικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες του χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώρας ,για την ομαλή λειτουργία της οικονομίας. Είναι ουσιαστικά η καρδιά του χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώρας, καθώς συμβάλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας μέσω της τόνωσης της εγχώριας ζήτησης, τη χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων και δυναμικών κλάδων της οικονομίας και καινοτόμων επενδυτικών πρωτοβουλιών ,εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ρευστότητα. Η σχέση του τραπεζικού συστήματος με την οικονομία είναι αμφίδρομη, καθώς δεν μπορεί να υπάρχει υγιές τραπεζικό σύστημα όταν η οικονομία δεν στηρίζεται σε γερά θεμέλια. Επίσης ,η οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί εάν το τραπεζικό σύστημα δεν εκτελεί τις βασικές του λειτουργίες. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση της εξέλιξης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ειδικότερα, διερευνάται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε από το 2000 με την πτώση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κα την ένταξη στην Ευρωζώνη μέχρι και σήμερα, προκειμένου να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό έχουν επηρεαστεί οι ελληνικές τράπεζες από τη παγκόσμια και την ελληνική οικονομική κρίση. Εξετάζεται σφαιρικά ο τραπεζικός κλάδος της Ελλάδος και γίνεται η προσπάθεια για κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των τραπεζών και των αλλαγών που υπέστησαν τα τελευταία 30 χρόνια .Κατά την προετοιμασία αυτής της εργασίας μελετήσαμε τη βιβλιογραφία και τα δεδομένα της δευτερογενής έρευνας στηρίχθηκαν σε στοιχεία από επίσημες ιστοσελίδες και στοιχεία μέσω της βιβλιογραφίας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας-Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Ελλάδα;Τραπεζικό σύστημα;Χρηματοοικονομική κρίση;Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα;Νομισματική Επιτροπή;Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ);ΑΤΜ;Τεχνολογία
Description: Πτυχιακή εργασία - ΣΔΟ - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14583
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14583
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.