Ο καρκίνος στην τρίτη ηλικία. Ο ρόλος του νοσηλευτή (Bachelor thesis)

Τσικαρισβίλι, Μαρία/ Τσαρσιταλίδης, Γεώργιος


Δύσκολο, αν όχι αδύνατο, θα ήταν να αντιτεθεί κανείς στην άποψη πως η εξέλιξη της ιατρικής και της νοσηλευτικής επιστήμης έχουν επιφέρει ριζικές αλλαγές στην υγεία. Η ιατρική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την έρευνα και την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Η Νοσηλευτική είναι η τέχνη και επιστήμη της υγείας, η οποία ασχολείται με την καθημερινή και λεπτομερή φροντίδα των ατόμων, της κοινότητας, για την πρόληψη , διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών του ανθρώπου. Στη σήμερον εποχή, οι επιστήμες υγείας συνεχίζουν και εξελίσσονται μέσω μελετών και ερευνών ενάντια στις ασθένειες, όμως ο καρκίνος αποτελεί μάστιγα του 21ου αιώνα. Παρόλο που σημειώνεται πρόοδος στην έρευνα και στη θεραπεία της νόσου, ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Το θέμα που επιλέξαμε να ανασκοπήσουμε στην εργασία μας είναι ακόμη πιο λεπτό επειδή πρόκειται για τον Καρκίνο στην Τρίτη Ηλικία. Τα κρούσματα του καρκίνου στην συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα ολοένα και αυξάνονται. Όπως, έχουμε διδαχθεί όλα αυτά τα χρόνια στην σχολή μας η Νοσηλευτική δεν είναι απλά επιστήμη ή επάγγελμα , οι περισσότεροι την χαρακτηρίζουν ως λειτούργημα. Μέσω αυτής της εργασίας λοιπόν, θέλουμε πέρα από το να αναφερθούμε στην στο καρκίνο της τρίτης ηλικίας, να γίνει γνωστό και ο σημαντικός ρόλος που παίζει ο νοσηλευτής σε μια τέτοια κατάσταση. Σε αυτό εδώ το σημείο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές και καθηγήτριές μας, τους συμφοιτητές και τις συμφοιτήτριές μας που για όλα αυτά τα χρόνια μας συνεισφέρουν και μας μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους. Πάντα βρίσκονται εκεί και είναι πρόθυμοι να μας παρέχουν βοήθεια και να μας διαφωτίσουν σε ότι χρειαζόμαστε. Η εργασία αυτή, όμως δε θα είχε πραγματωθεί και χωρίς την στήριξη των οικογενειών και των φίλων μας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Cancer--Diagnosis
Καρκίνος--Διάγνωση
Cancer --Treatment
Καρκίνος --Θεραπεία
Cancer--Nursing
Καρκίνος--Νοσηλευτική
Geriatric oncology
Γηριατρική ογκολογία
Keywords: Καρκίνος;Διάγνωση;Τρίτη ηλικία;Cancer;Diagnosis;Third Age
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Νοσηλευτικής, 2017 α.α. 8802
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14581
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Cancer--Diagnosis
Καρκίνος--Διάγνωση
Cancer --Treatment
Καρκίνος --Θεραπεία
Cancer--Nursing
Καρκίνος--Νοσηλευτική
Geriatric oncology
Γηριατρική ογκολογία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Publication date: 2017-07-03
Bibliographic citation: Τσικαρισβίλι Μαρία/ Τσαρσιταλίδης Γεώργιος, Ο καρκίνος στην τρίτη ηλικία. Ο ρόλος του νοσηλευτή, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Δύσκολο, αν όχι αδύνατο, θα ήταν να αντιτεθεί κανείς στην άποψη πως η εξέλιξη της ιατρικής και της νοσηλευτικής επιστήμης έχουν επιφέρει ριζικές αλλαγές στην υγεία. Η ιατρική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την έρευνα και την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Η Νοσηλευτική είναι η τέχνη και επιστήμη της υγείας, η οποία ασχολείται με την καθημερινή και λεπτομερή φροντίδα των ατόμων, της κοινότητας, για την πρόληψη , διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών του ανθρώπου. Στη σήμερον εποχή, οι επιστήμες υγείας συνεχίζουν και εξελίσσονται μέσω μελετών και ερευνών ενάντια στις ασθένειες, όμως ο καρκίνος αποτελεί μάστιγα του 21ου αιώνα. Παρόλο που σημειώνεται πρόοδος στην έρευνα και στη θεραπεία της νόσου, ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Το θέμα που επιλέξαμε να ανασκοπήσουμε στην εργασία μας είναι ακόμη πιο λεπτό επειδή πρόκειται για τον Καρκίνο στην Τρίτη Ηλικία. Τα κρούσματα του καρκίνου στην συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα ολοένα και αυξάνονται. Όπως, έχουμε διδαχθεί όλα αυτά τα χρόνια στην σχολή μας η Νοσηλευτική δεν είναι απλά επιστήμη ή επάγγελμα , οι περισσότεροι την χαρακτηρίζουν ως λειτούργημα. Μέσω αυτής της εργασίας λοιπόν, θέλουμε πέρα από το να αναφερθούμε στην στο καρκίνο της τρίτης ηλικίας, να γίνει γνωστό και ο σημαντικός ρόλος που παίζει ο νοσηλευτής σε μια τέτοια κατάσταση. Σε αυτό εδώ το σημείο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές και καθηγήτριές μας, τους συμφοιτητές και τις συμφοιτήτριές μας που για όλα αυτά τα χρόνια μας συνεισφέρουν και μας μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους. Πάντα βρίσκονται εκεί και είναι πρόθυμοι να μας παρέχουν βοήθεια και να μας διαφωτίσουν σε ότι χρειαζόμαστε. Η εργασία αυτή, όμως δε θα είχε πραγματωθεί και χωρίς την στήριξη των οικογενειών και των φίλων μας.
Table of contents: ΠΡΟΛΟΓΟΣ.……………………………………………………………....4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.…………………………………………………………….......5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ 1.1: Τι είναι ο καρκίνος………………………………………………….7 1.2: Η αιτιολογία του καρκίνου…………………………………………8 1.3: Διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο…………………………15 1.4: Οι θεραπείες κατα του καρκίνου………………………………….19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 2.1: Το γήρας και οι ηλικιωμένοι……………………………………….24 2.1.1: Τι είναι το γήρας και ποιοι οι ηλικιωμένοι…………………..24 2.1.2: Τα χαρακτηριστικά του γήρατος και των ηλικιωμένων.......26 2.2 : Οι θεωρίες του γήρατος.............................................................28 2.3: Αλλαγές κατά την διαδικασία της γήρανσης..............................32 2.4: Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι......................36 2.4.1: Συνοσηρότητα....................................................................36 2.4.2: Πολυφαρμακία....................................................................36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 3.1: Το γήρας και ο καρκίνος............................................................38 3.1.1: Οι Νεοπλασματικές παθήσεις στην Τρίτη ηλικία...............38 3.2: Θεραπείες στον καρκίνο της τρίτης ηλικίας................................39 3.2.1: Η χειρουργική........................................................................39 3.2.2: Η χημειοθεραπεία..................................................................40 3.2.3: Η ακτινοθεραπεία...................................................................42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 4.1: Οι παρενέργειες των θεραπειών κατά του Καρκίνου.................44 4.1.1: Οι παρεμβάσεις του νοσηλευτή........................................44 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...........................................................51 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...........................................................................................52 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.........................................................53
Advisor name: Λαβδανίτη, Μαρία
Examining committee: Λαβδανίτη, Μαρία
Publishing department/division: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Publishing institution: ihu
Number of pages: 57
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14581
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.