Διαφορές Ε.Λ.Π. και Ε.Λ.Γ.Σ. στις εγγραφές κλεισίματος σε μια Ανώνυμη Εταιρεία (Bachelor thesis)

Χατζηβασιλείου, Αναστάσιος


Το θέμα της παρούσας πτυχιακής είναι η τήρηση βιβλίων Γ’κατηγορίας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μία θεωρητική προσέγγιση για την οργάνωση ενός λογιστηρίου και την έννοια της μηχανογραφημένης λογιστικής. Αναφέρονται τα βιβλία Γ’ κατηγορίας που πρέπει να τηρεί μία Ανώνυμη Εταιρία. Επίσης, παρουσιάζεται η έννοια της ανώνυμης εταιρίας, ποια τα χαρακτηριστικά, ποιες οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ίδρυσης. Έπειτα , γίνεται μία πρακτική εφαρμογή για την τήρηση βιβλίων μιας υπάρχουσας εταιρίας. Παρουσιάζεται το ισοζύγιο και το ημερολόγιο όλου του χρόνου, εγγραφές μισθοδοσίας, ο ισολογισμός, εγγραφές κλεισίματος. Παρουσιάζονται ακόμη τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνει μία ανώνυμη εταιρία όπως η δήλωση ΦΠΑ και το νέο έντυπο Ν.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας-Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε);Χρηματιστήριο Αξιών;Μηχανογραφημένη Λογιστική;Μισθοδοσία;Λογιστήριο;Φορολογία εισοδήματος;Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ);Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο(ΕΓΛΣ)
Description: Πτυχιακή εργασία - ΣΔΟ - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2019 (α/α 10845)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14579
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14579
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.