Διερεύνηση : η σημασία της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Η περίπτωση του λιανεμπορίου. (Bachelor thesis)

Σμαλιού, Νίκη


Οι διαδικασίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού των επιχειρήσεων είναι σημαντικές για την αύξηση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αυτών, καθώς τα αποτελέσματά τους επιφέρουν πολλά θετικά οφέλη που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα, με την βελτίωση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα πρέπει να ξεπεραστούν συγκεκριμένα εμπόδια, τα οποία, σε γενικές γραμμές σχετίζονται με το μέγεθός τους και με την ελλιπή χρηματοδότηση που αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν, αλλά και με το γεγονός του μεγάλου ρόλου του ιδιοκτήτη σε όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι τουλάχιστον στον κλάδο του λιανεμπορίου στην Κάλυμνο, όπου και έλαβε χώρα η έρευνα, οι τρεις μεγαλύτερες εταιρίες σουπερ μάρκετ χρησιμοποιούν διαδικασίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού, οι οποίες, σε γενικές γραμμές αφήνουν ικανοποιημένους τους εργαζόμενους και τους βοηθούν στην βελτίωση της απόδοσής τους
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας-Τμήμα Λογιστικής
Keywords: Εκπαίδευση;Κατάρτιση;Ευρωπαϊκή οικονομία;Ανθρώπινο δυναμικό;Μικρομεσαίες επιχειρήσεις;Λιανεμπόριο;ΟΟΣΑ(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης)
Description: Πτυχιακή εργασία - ΣΔΟ - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2019 (10848)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14577
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14577
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.