Στάσεις και γνώσεις των δασκάλων σχετικά με την επιληψία (Bachelor thesis)

Ανδριώτης, Χριστόδουλος/ Γάμαλη, Θωμαή/ Φελεσάκη, Φωτεινή Χριστίνα


Το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην εκπαίδευση, τη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών. Η ευθύνη που έχουν είναι υψίστης σημασίας, ειδικότερα σε μαθητές οι οποίοι πάσχουν από τη νόσο της επιληψίας. Κρίνεται αναγκαία, λοιπόν, η εξειδικευμένη επιμόρφωσή τους, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενη επιληπτική κρίση των μαθητών τους. Επίσης, οφείλουν να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στους μαθητές τους, ώστε να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν άτομα με την ίδια ασθένεια τα οποία ενδέχεται να συναντήσουν στη μετέπειτα ζωή τους. Η επιληψία, είναι μία ασθένεια, η οποία εμφανίζεται σε ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού και είναι ιδιαίτερα σοβαρή όταν παρουσιάζεται κατά την παιδική ηλικία. Το ερώτημα που προκύπτει είναι το πώς αντιδρά το σύνολο των δασκάλων όταν ένα παιδί παθαίνει επιληπτική κρίση. Η ελλιπής γνώση των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση μίας τέτοιας κατάστασης δεν ενδείκνυται. Είναι πολύ σημαντική η ψυχραιμία που θα δείξουν κατά τη διάρκεια της επιληπτικής κρίσης, καθώς υπάρχει πιθανότητα το άτομο να τραυματιστεί σοβαρά. Επομένως, οι γνώσεις και η σωστή αντίδραση του δασκάλου είναι απολύτως αναγκαία για να διαφυλαχθεί η σωματική ακεραιότητα του ασθενή. Η παρούσα ερευνητική εργασία χρησιμοποιεί μία μέθοδο αξιολόγησης των γνώσεων και των στάσεων των δασκάλων. Μέσα από μία σειρά ερωτήσεων μελετάται η συμπεριφορά των δασκάλων απέναντι σε μαθητές με επιληψία μέσα στη σχολική τάξη και στην κοινωνική τους ζωή. Τέλος, σκοπός της εργασίας είναι να εκτιμηθεί το ποσοστό εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εστιάζοντας στην προκειμένη νόσο της παιδικής ηλικίας και την ικανότητα να προσφερθεί ψυχολογική και φαρμακευτική βοήθεια σε επιληπτικούς μαθητές. Η παρούσα μελέτη επιλέχθηκε προς διερεύνηση της ενδεχόμενης ελλιπούς κατάρτισης των δασκάλων στα πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσής τους.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Epilepsy
Επιληψία
Teachers -- Attitudes
Δάσκαλοι -- Στάσεις
Epilepsy in children
Επιληψία στα παιδιά
Keywords: Επιληψία;Νόσος;Παιδική ηλικία;Epilepsy;Disease;Childhood
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14576
Table of contents: ΠΡΟΛΟΓΟΣ......................................................................................................σελ. 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ........................................................................................................σελ. 9-10 α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1. Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΩΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.............................................σελ. 10 Κεφάλαιο 2. Η ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ..................................................σελ. 11 2.1 Ορισμός.......................................................................................σελ. 11 2.2. Παθοφυσιολογία της επιληψίας - ανατομία εγκέφαλου............σελ. 11 2.3. Περιγραφή και ταξινόμηση της διεθνούς επιτροπής κατά της επιληψίας.........................................................................................................σελ. 11-12 Κεφάλαιο 3. Η ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ...........................σελ. 13 3.1. Αίτια των επιληπτικών σπασμών στα παιδιά.........................σελ. 13 3.2. Ταξινόμηση και συμπτώματα σπασμών στα παιδιά...............σελ. 13 3.2.1. Μερικοί ή Εστιακοί ή Εντοπισμένοι...................................σελ. 13 3.2.2. Γενικευμένοι Σπασμοί.........................................................σελ. 14 Κεφάλαιο 4. Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ...σελ. 15 Κεφάλαιο 5. ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ....σελ. 16- 20 β) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 5 5 Κεφάλαιο 6. ΣΚΟΠΟΣ...................................................................................σελ. 21 Κεφάλαιο 7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ....................σελ. 22 7.1. Μεθοδολογία έρευνας..............................................................σελ. 22 7.2. Καθορισμός ερευνητικών στόχων.............................................σελ. 22-23 7.3. Σχεδιασμός του ερωτηματολογίου.................................................σελ. 23 7.4. Περίοδος και διάρκεια ερευνητικής διαδικασίας............................σελ. 23 7.5. Ερευνητικοί περιορισμοί.................................................................σελ. 23 Κεφάλαιο 8: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ.............................................σελ. 24-42 Κεφάλαιο 9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.........................................σελ. 43-55 ΣΥΖΗΤΗΣΗ..................................................................................................σελ. 56-57 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ....................................................................σελ. 58 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...........................................................................σελ. 59 Ξένη Βιβλιογραφία........................................................................................σελ. 60-62 Ελληνική Βιβλιογραφία....................................................................................σελ. 63 Παράρτημα 1. Πρωτόκολλο Εργασίας.....................................σελ. 64 Παράρτημα 2. Το Ερωτηματολόγιο της Εργασίας...............σελ.65-72 Παράρτημα 3. Αναλυτικός πίνακας SPSS................................................σελ. 72-74
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14576
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.