Ανησυχία για την εικόνα σώματος σε άτομα που κάνουν τακτική φυσική δραστηριότητα σε γυμναστήρια της Θεσσαλονίκης (Bachelor thesis)

Μπόμπολα, Γεωργία


Εισαγωγή: Η εικόνα του σώματος και οι διατροφικές στάσεις αποτελούν αντικείμενα διεπιστημονικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, καθώς συνδέονται με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Η εικόνα του σώματος είναι μια πολυδιάστατη έννοια που αναφέρεται στην υποκειμενική αντίληψη κάθε ατόμου, καθώς και στα βιώματα και στη συμπεριφορά του προς το σώμα του και ιδιαίτερα προς τη σωματική του εμφάνιση. Η αρνητική εικόνα του σώματος σχετίζεται με συναισθηματική δυσφορία, ακραίες ενέργειες για την αλλαγή της εμφάνισης, χρήση αναβολικών ουσιών, το κάπνισμα, το κοινωνικό άγχος, μειωμένη σεξουαλική λειτουργία, κατάθλιψη και διατροφικές διαταραχές. Σκοπός: Εξετάζεται ερευνητικά η εικόνα σώματος σε ερασιτέχνες αθλητές. Η ανησυχία που μπορεί να έχουν για την εικόνα του σώματος τους. Συγκεκριμένα πως αυτή η ανησυχία σχετίζεται με τις διατροφικές διαταραχές και τις διατροφικές επιλογές τους. Μεθοδολογία: Στην έρευνα έλαβαν μέρος 72 ερασιτέχνες αθλητές διαφόρων ηλικιών του Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των περιοχών της Καλαμαριάς, του Kέντρου, της Βούλγαρη και της Σταυρούπολης. Έπειτα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και την συλλογή των δεδομένων στο πρόγραμμα Excel, έγινε επεξεργασία και γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα SPSS. Συμπέρασμα: Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία ακόμη βάσιμη ένδειξη της σχέσης ανάμεσα στις διατροφικές συνήθειες και την συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση των ατόμων, ιδιαίτερα σε σχέση με την αντίληψη του εαυτού τους και την εικόνα που έχουν διαμορφώσει για το σώμα τους. Αν και η πλειοψηφία των ερασιτεχνών αθλητών δεν φαίνεται να παρουσιάζει τάσεις διατροφικών διαταραχών, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό εξ αυτών (περίπου το 25%) παρουσιάζει συμπεριφορές και συναισθήματα που αποτελούν ενδείξεις για ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών.
Institution and School/Department of submitter: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Keywords: Εικόνα σώματος;Διατροφικές διαταραχές;Ερασιτέχνες αθλητές;Άσκηση;Γυμναστήριο;Ελλάδα;Θεσσαλονίκη
Description: Πτυχιακή εργασία - ΣΤΓ&ΤΤ&ΔΔ - Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, 2019 (α/α 10911)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14573
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14573
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.