Το μάρκετινγκ υπηρεσιών στα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η συμβολή του στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους (Master thesis)

Κατσούδας, Θεοφύλακτος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Μάρκετινγκ
Marketing
Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια -- Μάρκετινγκ
Education, Secondary -- Marketing
Δημόσια σχολεία
Public schools
Keywords: Μάρκετινγκ υπηρεσιών;Marketing services;Εκπαιδευτικό μάρκετινγκ;Educational marketing;Εκπαιδευτικές μονάδες;Educational units;Δευτεροβάθμια εκπαίδευση;Secondary education
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οικονομίας Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11397)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14567
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katsoudas.pdf3.06 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14567
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.