Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην διδασκαλία της ρομποτικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Master thesis)

Καραπυλάφη, Στυλιανή


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚαραπυλάφη, Στυλιανήel
dc.date.accessioned2022-05-21T18:36:07Z-
dc.date.available2022-05-21T18:36:07Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14565-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11393)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΠληροφορικήel
dc.subjectInformaticsen
dc.subjectΥπολογιστική σκέψηel
dc.subjectComputational thinkingen
dc.subjectΕκπαιδευτική ρομποτικήel
dc.subjectEducational roboticsen
dc.titleΟ ρόλος των εκπαιδευτικών στην διδασκαλία της ρομποτικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσηel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΕκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης -- Στάσειςel
heal.classificationPrimary school teachers -- Attitudesen
heal.classificationΡομποτική -- Μελέτη και διδασκαλία (Πρωτοβάθμια)el
heal.classificationRobotics -- Study and teaching (Primary)en
heal.identifier.secondary11393-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδωνel
heal.publicationDate2019-09-30-
heal.bibliographicCitationΚαραπυλάφη, Σ. (2019). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην διδασκαλία της ρομποτικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Μεταπτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.el
heal.abstractΗ διδασκαλία της ρομποτικής και του προγραμματισμού, ειδικά όταν αφορά ηλικίες της πρώτης βαθμίδας εκπαίδευσης, συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ενότητα της ρομποτικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και συμμετέχουν ως ομάδα σε ετήσιους διαγωνισμούς ρομποτικής. Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε ερωτηματολογιο που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά. Παρόλο που οι ώρες διδασκαλίας της εκπαιδευτικής ρομποτικής, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις Τ.Π.Ε., δεν επαρκούν και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των σχολείων για την διδασκαλία της είναι περιορισμένος, οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο ποσοστό δείχνουν πολύ ικανοποιημένοι εφόσον έχουν καταφέρει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών τους στις ώρες διδασκαλίας με την ενεργή συμμετοχή τους και την αφοσίωση και συγκέντρωση στην υλοποίηση της οποιαδήποτε προγραμματισμού και κατασκευής.el
heal.abstractThere has been an increasing interest in research on how robotics and programming are taught in schools, especially in Primary education. The aim of the present dissertation is to research the characteristics and perceptions of teachers who incorporate robotics in their classroom and participate in annual robotics team competitions. A standardized questionnaire was formulated and distributed digitally. Despite the fact that the teaching hours for IT, as they are determined by the curriculum for Greek Primary schools, are insufficient and school resources for the subject are rather limited, IT teachers appear to be quite content, on the grounds that they have managed to actively engage their students in devotedly carrying out any construction or programming project assigned to them.en
heal.advisorNameΒρανά, Βασιλικήel
heal.committeeMemberNameΒρανά, Βασιλικήel
heal.academicPublisherΣχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages162 σελ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karapilafi.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14565
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.