Η επαγγελματική εκπαίδευση και η σύνδεσή της με την επαγγελματική απασχόληση (Master thesis)

Ευαγγέλου, Δημήτρης


The goal of this research is to investigate, record and evaluate the views of those who are involved in vocational education and training, the satisfaction they receive from participating in relevant programs, and their perceptions of their effectiveness and performance. The quantitative research was implemented using a questionnaire on the google forms website.A total of 152 trainers, trainees, individuals who completed vocational education and training programs were sampled. They are self-employed, self-employed or unemployed in various regions of Greece, capable of highlighting the general trends prevailing. The work highlights how demographic and social characteristics, as well as the particular expectations and personality combined with the individual effort of each person participating in vocational education and training programs influence the choice and satisfaction they receive.In the context of the current economic crisis, increasing income and reducing unemployment are goals that can be achieved with proper organization and planning.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Επαγγελματική εκπαίδευση
Vocational education
Επαγγελματική απασχόληση
Employment
Keywords: Επαγγελματική εκπαίδευση;Vocational education and training;Απασχόληση;Employment;Επιμόρφωση εκπαιδευτικών;Teacher training;Μεταρρυθμίσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης;Vocational education and training reforms
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11375)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14558
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Euaggelou.pdf5.01 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14558
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.