Συνεργασία εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής στη συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ΔΕΠ - Υ στο δημοτικό σχολείο (Master thesis)

Γραφιαδέλλη, Βασιλική


In the present study, the author examined the case of teachers' co-operation in dealing with cases with Attention Deficit Disorder with Hyperactivity Disorder (ADHD). The trigger for dealing with this issue was a personal experience of the researcher, in which she had to work with a special education instructor in the light of parallel support. The few studies that have been conducted have documented discontinuities between legislation and implementation. The present study adds to the dearth of data and further addresses unexplored issues such as general teachers’ awareness of their role in co-teaching and of the collaborative framework with special teachers in conductive teaching children with ADHD disorder. For this reason, the researcher created a standard interview file, which included questions, and conducted interviews at primary schools with general and special education teachers. According to the results of this study, all teachers agreed on the benefits that the coexistence of pupils with special educational needs in the general class, the parallel support in many areas of their lives, as well as the generous consistency of teachers of the general and special order for the benefit of pupils in need. Finally, it is worth mentioning that most of the problems concerning co operation and obstruction of their educational work were reported by special education teachers who participated in the research.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Συμπεριληπτική εκπαίδευση
Inclusive education
Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής
Special education educators
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Primary school teachers
Διαταραχή ελλειματικής προσοχής-υπερκινητικότητας
Attention-deficit hyperactivity disorder
Keywords: ΔΕΠ-Υ;ADHD;Εκπαιδευτικός;Teacher;Γενική Αγωγή;General Education;Ειδική Αγωγή;Special Education;Συμπερίληψη;Inclusion;Συνεκπαίδευση;Inclusive;Συνεργατική Μάθηση;Collaborative Learning;Παράλληλη Στήριξη;Parallel Support;Εκπαίδευση;Education;Μαθητής;Student;Οικογένεια;Family;Εκπαιδευτικές Ανάγκες;Educational Needs
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11368)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14555
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grafiadelli.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14555
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.