Η διαχείριση των διαταραχών συμπεριφοράς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Master thesis)

Μπαξεβάνη, Έλλη


The purpose of the present work is to investigate the attitudes and opinions of primary school teachers in the management of behavioral disorders. The method of approaching the subject was in accordance with the qualitative approach and the purpose of the research was to investigate whether primary school teachers know what behavioral disorders are and how to manage students with behavioral disorders. They also examined whether they know about the methods, strategies and techniques for improving or controlling behavioral disorders and what works positively and negatively in the effective management of these disorders. In addition, vocational education and vocational preparedness - self-esteem of primary education teachers to manage behavioral disorders were examined too. Participants' responses confirmed their knowledge of behavioral and management disorders, and inevitably some issues related to the teacher, parents, and the whole direction of the education system emerged.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Διαταραχές συμπεριφοράς στα παιδιά
Behavior disorders in children
Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια
Education, Primary
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης -- Στάσεις
Primary school teachers -- Attitudes
Διαχείριση σχολικής τάξης
Classroom management
Keywords: Διαταραχές συμπεριφοράς;Behavioral disorders;Παιδιά με διαταραχές συμπεριφοράς;Children with behavioral disorders;Αντιμετώπιση διαταραχών συμπεριφοράς;Dealing with behavioral disorders
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11367)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14554
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mpaxebani.pdf706.28 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14554
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.