Κοινωνία του σχολείου : Διαπροσωπικές σχέσεις σχολικής ηγεσίας - εκπαιδευτικών - βοηθητικού προσωπικού (Master thesis)

Μεγάλου, Μαγδαληνή


Undoubtedly, in their workplace, citizens of society spend much of their 24 hours, forming relationships, influencing, evolving and surviving. In this work, an attempt was made to investigate whether the interpersonal relationships that develop in the school setting, as a result of school leadership, affect the professional satisfaction and emotional and mental calmness of teachers and support staff in a Primary School unit. Proper internal communication, good interpersonal relationships and the effects of the working climate on employees should be a serious concern for school leadership. There has also been an effort to reach out to school support staff in this area, which plays an important role in school life and in creating the school climate and culture of the school community as a whole with their final recipients / pupils. The subject approach was both theoretical and empirical. In addition to analyzing the theoretical part of concepts related to the subject of work, an inventory of teachers 'and cleaners' views was also attempted. They were consulted about the roles and qualifications of the school unit's principals and how they felt satisfied at their workplace.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Διαπροσωπικές σχέσεις
Interpersonal relations
Εκπαιδευτική ηγεσία
Educational leadership
Επικοινωνία στην εκπαίδευση
Communication in education
Keywords: Κοινωνία;Society;Σχολείο;School;Σχολική κουλτούρα;School culture;Αλληλεπίδραση;Interaction;Επικοινωνία;Communication;Διαπροσωπικές σχέσεις;Interpersonal relationships;Ενσυναίσθηση;Empathy;Σχολική ηγεσία (στυλ);School Leadership (Style)
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11366)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14553
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Megalou.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14553
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.