Κατανάλωση συμπληρώματος SPIRULINA Η περίπτωση πελατών διαιτολογικού γραφείου (Bachelor thesis)

Τσιτηρίδου, Ελένη


Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της γνώσης σχετικά με το συμπλήρωμα Spirulina. Ακόμη, η εργασία στοχεύει στην ανάδειξη των λόγων που ωθούν τα άτομα στην κατανάλωση του συμπληρώματος Spirulina. Το μέσο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο. Το δείγμα της έρευνας είναι 100 άτομα (Ν=71 γυναίκες και Ν=29 άνδρες), πελάτες διαιτολογικού γραφείου της Θεσσαλονίκης, ηλικίας 14 έως 60 ετών, κυρίως απόφοιτοι τριτοβάθμιας (56%), απασχολούμενοι σε χειρωνακτικές εργασίες (36%). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόνο το 19% των συμμετεχόντων γνωρίζουν ότι το συμπλήρωμα Spirulina αποτελεί φύκος. Ενώ ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες δήλωσε πως χρησιμοποιεί ή έχει χρησιμοποιήσει συμπλήρωμα Spirulina. Από αυτούς, το μεγαλύτερο ποσοστό (68,2%) καταναλώνει το συμπλήρωμα θεωρώντας ότι θα βοηθήσει στη φυσική τους κατάσταση. Ακόμη, τα άτομα πιστεύουν ότι η λήψη συμπληρώματος Spirulina συμβάλλει στην απώλεια βάρους (36,4%), στην αντιμετώπιση έλλειψης θρεπτικών συστατικών (36,4%), στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων (4,5%), στη βελτίωση της διανοητικής λειτουργίας (4,5%) καθώς και στην εξωτερική εμφάνιση (9,1%). Τα άτομα που καταναλώνουν συμπλήρωμα Spirulina, έχουν ενημερωθεί περί αυτού κυρίως από συγγενείς και φίλους (32%) και λιγότερο από το διαιτολόγο (23%), το φαρμακοποιό (18%) και το γιατρό τους (14%). Τέλος, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (77%) προτιμούν να καταναλώνουν συμπλήρωμα Spirulina σε μορφή χαπιού, κάψουλας ή αναβράζοντος δισκίου, ενώ σε μικρότερο ποσοστό (18%) προτιμάται η κατανάλωση υπό μορφή σκόνης.
Institution and School/Department of submitter: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Keywords: Διατροφή;Spirulina;Διαιτολογικό γραφείο;Πελάτες;Arthrospira;Συμπληρώματα διατροφής
Description: Πτυχιακή εργασία - ΣΤΓ&ΤΤ&ΔΔ - Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14548
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΣΙΤΗΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ.docxΠτυχιακή εργασία779.89 kBMicrosoft Word XMLView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14548
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.