Παρουσίαση του Virtuoso με τεχνολογίες Semantic Web (Bachelor thesis)

Αραμπατζής, Άγγελος


In this paper we aim to study the Semantic Web technologies that have emerged recently, and exploit them using Virtuoso, which is a powerful web-based database management system (DBMS). Specifically, we are going to analyse the features of Virtuoso for storing and managing linked data, managed by the RDF framework as well as querying those data by using SPARQL, a query language connected to RDF. Our main goal is the presentation of those features and how can they be exploited by the average user. For this purpose, we are creating a virtual machine in chapter one, in which we are going to install Virtuoso, for the purpose of self practice.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Μηχανικών / Τμήμα πληροφορικής και ηλεκτρονικών συστημάτων
Subject classification: Σημασιολογικός Ιστός
Semantic Web
Διαχείριση βάσεων δεδομένων
Database management
Keywords: Σημασιολογικός ιστός;Βάσεις δεδομένων;Virtuoso;Semantic Web;Database;Technologies semantic web;Τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή μηχανικών - Τμήμα μηχανικών πληροφορικής και ηλεκτρονικών συστημάτων , 2016 α.α 7445
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14540
Table of contents: ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................................................................................2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ.........................................................................................................................................3 ABSTRACT..........................................................................................................................................4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ .....................................................................................................................................5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..................................................................................................................................6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ.........................................................................................................................8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ........................................................................................................................9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................................................................................................10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - VIRTUOSO ................................................................................................................12 1.1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ................................................................................12 1.2 – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ........................................................................................................16 1.3 – ΤΟ VIRTUOSO ΣΗΜΕΡΑ.......................................................................................................20 1.4 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ VIRTUOSO.............................................................................................21 ΕΠΙΛΟΓΟΣ ...................................................................................................................................25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - RDF ..........................................................................................................................26 2.1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ................................................................................26 2.2- ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ RDF..................................................................................................................28 2.3 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ RDF ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ VIRTUOSO...................................................................33 ΕΠΙΛΟΓΟΣ ...................................................................................................................................45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - SPARQL.....................................................................................................................46 3.1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ................................................................................46 3.2 – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ SPARQL...................................................................................................48 3.3 – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ SPARQL.................................................................................................54 3.4 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ SPARQL ΣΤΟ VIRTUOSO.............................................................................58 ΕΠΙΛΟΓΟΣ....................................................................................................................................70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - RDFS ΚΑΙ OWL..........................................................................................................71 4.1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ................................................................................71 4.2 – OWL – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ....................................................................72 4.3 – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ OWL........................................................................................................75 4.4 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ RDFS ΚΑΙ OWL ΣΤΟ VIRTUOSO.........................................................................80 ΕΠΙΛΟΓΟΣ....................................................................................................................................86 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.............................................................................................................................87 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.................................................................................................................................88
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14540
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.