Ανάπτυξη εφαρμογής υποβολής παραγγελίας σε beach bar με χρήση της εφαρμογής Android (Bachelor thesis)

Νεραντζής, Ευάγγελος/ Γκαραβέλλης, Δημήτριος


Η παρούσα πτυχιακή έχει θέμα την ανάπτυξη εφαρμογής για την υποβολή παραγγελίας σε Beach Bar με χρήση της πλατφόρμας Android. Επιπλέον θα δίνεται η δυνατότητα για κράτηση θέσης. Τα smartphones και ιδιαίτερα οι συσκευές με λογισμικό android αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να μεγιστοποιήσει το κέρδος της να προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω των ανάλογων εφαρμογών. Ιδιαίτερα στην χώρα μας όπου οι οικονομικές συνθήκες είναι δυσμενείς και ο τομέας του τουρισμού δείχνει να είναι ένας από τους ελάχιστους που ανταπεξέρχονται στην κρίση, μία τέτοια εφαρμογή αποκτά μεγάλη χρησιμότητα. Αρχίκα θα γίνει μία προσπάθεια να αποκτήσουμε μία πρώτη άποψη για το τι είναι το λειτουργίκό σύστημα android και ιδιαίτερα των εφαρμογών του. Θα αναλύθουν επίσης τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν μαζί με μία περισσότερο λεπτομερή παρουσίαση του κώδικα της εφαρμογής μας. Επιπλέον θα κοιτάξουμε κάποια σενάρια χρήσης της. Τέλος θα παρουσιαστούν κάποια συμπεράσματα που μπορούν να βγούν κατα την ανάπτυξη μίας τέτοιας εφαρμογής καθώς και προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωσή της.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Μηχανικών / Τμήμα πληροφορικής και ηλεκτρονικών συστημάτων
Subject classification: Android (Ηλεκτρονικός πόρος )
Android (Electronic resource)
Έξυπνα τηλέφωνα
Smartphones
Λογισμικό εφαρμογών -- Ανάπτυξη
Application software -- Developement
Μπαρ στην άμμο
Sand bars
Keywords: Έξυπνα τηλέφωνα;Εφαρμογή;Παραγγελίες;Πλατφόρμα Android;Beach bar;Application;Orders;Android platform
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή μηχανικών - Τμήμα μηχανικών πληροφορικής και ηλεκτρονικών συστημάτων , 2016 α.α 7447
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14538
Table of contents: Πρόλογος 3 Περιεχόμενα 4 1. Εισαγωγή 6 1.1 Το Λειτουργικό Σύστημα Android 6 1.2 Συστατικά Στοιχεία μίας Εφαρμογής 9 1.2.1 Δραστηριότητες 10 1.2.2 Υπηρεσίες 10 1.2.3 Πάροχοι Περιεχομένου 11 1.2.4 Διεργασίες και Νήματα 11 1.3 Ανάλυση και Παρουσίαση Παρόμοιων Εφαρμογών 12 1.3.1 Vibes Beach Bar 12 1.3.2 Copla Beach Bar 13 1.3.3 Ammos Beach Bar 14 1.3.4 Johnny D’s Beach Bar 15 1.3.5 The Beach Hotel 15 1.3.6 Συμπεράσματα της Ανάλυσης των Εφαρμογών 16 1.4 Ανάγκη ‘Υπαρξης της Εφαρμογής μας 17 2. Εργαλεία και Μέθοδοι Ανάπτυξης της Εφαρμογής 18 2.1 Η γλώσσα προγραμματισμού Java 18 2.2 Το Android Studio 19 2.2.1 Το Eclipse 21 2.3 Βάσεις Δεδομένων και MySQL 21 2.4 Η PHP και η phpMyAdmin 23 3. Μελέτη και Σχεδίαση της Εφαρμογής 24 3.1 Περιπτώσεις Χρήσης 24 3.1.1 Περίπτωση Χρήσης Αναζήτησης Καταστήματος 24 3.1.2 Περίπτωση Χρήσης Κράτησης Ομπρέλας 26 3.1.3 Περίπτωση Χρήσης Πραγματοποίησης Νέας Παραγγελίας 29 3.1.4 Περίπτωση Χρήσης Ακύρωση Κράτησης 31 3.2 Ανάλυση του Κώδικα της Εφαρμογής 33 3.2.1 Τα Βασικά Directories στην Ανάπτυξη της Εφαρμογής 33 3.2.2 Το AndroidManifest.xml 34 3.2.3 Οι Activities της εφαρμογής 38 3.2.4 Τα xml των Διεπαφών και τα υπόλοιπα xml 79 4. Παρουσίαση Εφαρμογής 80 5. Περαιτέρω Εξέλιξη της Εφαρμογής 88 Συμπεράσματα 90 Ευχαριστίες 91 Βιβλιογραφία 92
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nerantzis_Gkaravelis.pdfΝεραντζής_Γκαραβέλης_πτυχιακή 51.5 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14538
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.