Θέματα ηγεσίας σε επιχειρήσεις φιλοξενίας (Bachelor thesis)

Καλεγιώργης, Παύλος


Σκοπός εργασίας – Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συσχέτιση της εκπαίδευσης (προφίλ εκπαίδευσης- διευθυντή και εργαζομένων) με το εφαρμοζόμενο στυλ ηγεσίας σε επιχειρήσεις φιλοξενίας. Μεθοδολογία – Πραγματοποιούνται δυο ειδών έρευνας. Αρχικά διεξάγετε δευτερογενής , ποιοτική ερευνά και η συλλογή των δεδομένων προέρχεται κατά βάση από ξένες έγκυρες πήγες σχετικές με τις θεωρίες ηγεσίας. Έπειτα πραγματοποιείτε πρωτογενής, ποσοτική έρευνα, και η συλλογή των δεδομένων προέρχεται από το δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο παραχωρήθηκε στους ερωτώμενους ηλεκτρονικά. Οι ερωτήσεις σχετίζονται με τις συμπεριφορές των άμεσα προϊσταμένων σε επιχειρήσεις φιλοξενίας στο πρώτο μέρος, οι ερωτήσεις στο δεύτερο μέρος σχετίζονται με τις αντιλήψεις και τις γνώσεις των υφιστάμενων για την ηγεσία και στο τρίτο μέρος υπάρχουν οι δημογραφικές ερωτήσεις. Αποτελέσματα – Γίνεται παρουσίαση των σημαντικότερων θεωριών της ηγεσίας μέσα από μια τύπου ιστορικής αναδρομής και παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα που προέρχονται από το ερωτηματολόγιο. Προτάσεις – Προτείνονται βελτιωτικά προγράμματα επιμόρφωσης και για τους άμεσα προϊσταμένους και για τους υφισταμένους, προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και η ύπαρξη σχέσης μέντορα-μαθητή μεταξύ ηγέτη και υφισταμένων.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Ηγεσία;Ηγέτης;Στυλ Ηγεσίας;Χαρακτηριστικά Ηγεσίας;Ηγετικές Συμπεριφορές;Θεωρία των χαρακτηριστικών
Description: Πτυχιακή εργασία=Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας=Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,2019 (α/α 11481)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14536
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΑΛΕΓΙΩΡΓΗΣ.pdfΠτυχιακή εργασία1.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14536
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.