Η Εφαρμογή του ΦΠΑ στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες τις Ευρωζώνης και οι συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Αγροτικών προϊόντων (Bachelor thesis)

Γκρόζου, Μαρία


Greece is primarily an agricultural country and as such it is struggling to survive and to cope with the state’s duties. Part of its strategy is the indirect taxes that the state implements. Since 1987, a basic tax applies to all goods and services including agricultural products: the Value-Added Tax known as VTA. The intention of this paper is to study and examine the VAT in the primary sector both in Greece and in the European Union. In the first chapter the definition and general characteristics of VAT are being mentioned so that the readers have a better grasp of the term. Following, in the second chapter, the notions of “underground economy” and “tax evasion” are being analyzed. Moreover, in the third chapter VAT in the EU is being presented, while in the fourth chapter we are tracing the sectors of implementation of VAT. Moving on to the fifth chapter we are examining closely the VAT in agricultural products in the state of Greece and in the EU. In the penultimate and sixth chapter we are presenting the study of a particular agricultural product regarding its VAT in Greece and in other European countries and finally, in the last chapter we are drawing our conclusions. Through this paper we would like to call the readers’ attention so that they deepen their knowledge on VTA mainly regarding agricultural products.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: ΦΠΑ;Ευρωπαϊκή Ένωση;Ευρωζώνη;Φορολογία;Ελληνικά Αγροτικά προϊόντα;Ανταγωνιστικό περιβάλλον
Description: Πτυχιακή εργασία=Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας =Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 2019 (α/α 11488)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14533
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14533
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.