Η συναισθηματική νοημοσύνη στον χώρο της εργασίας (Bachelor thesis)

Καραδημήτρη, Κωνσταντίνα


Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι ερευνητές ασχολούνται με την έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Πολλοί από τους ερευνητές υποστηρίζουν ότι για την επαγγελματική αλλά και για την προσωπική επιτυχία του ανθρώπου δε μετράει μόνο το πόσο έξυπνοι είμαστε ή η εκπαίδευση και η πείρα που διαθέτουμε, αλλά πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η ικανότητά του κάθε ανθρώπου να καταλαβαίνει, να κατανοεί και να χειρίζεται τα συναισθήματά του αλλά και των άλλων. Οι άνθρωποι που καταφέρνουν και χρησιμοποιούν την Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι πιο ευχαριστημένοι και αποτελεσματικοί στη ζωή τους. Στην πτυχιακή αυτή εργασία, θα αναλύσουμε την έννοια και τη σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, έτσι ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε πότε ένας άνθρωπος είναι Συναισθηματικά Ευφυής. Θα μελετήσουμε τα πλεονεκτήματα, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αναπτύξουμε την Συναισθηματική μας Νοημοσύνη, καθώς και τα θέματα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από την έλλειψή της. Συμπερασματικά, μέσα από τις βιβλιογραφίες και τις έρευνες προκύπτει ότι ο όρος Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι ένας όρος που αποτελεί πεδίο έρευνας πολλά υποσχόμενος. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τις άλλες ικανότητες του ατόμου, αλλά να προσπαθήσουμε να τις ενώσουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε όλες το ίδιο σωστά και έξυπνα, διότι η συγχώνευση όλων αυτών των ανθρώπινων δεξιοτήτων θα έχει ως αποτέλεσμα την προσωπική και επαγγελματική ευημερία.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Συναισθηματικής Νοημοσύνης;Θετικά Συναισθήματα;Αρνητικά Συναισθήματα;Θεωρία Goleman;Ηγεσία;Επαγγελματική ευημερία
Description: Πτυχιακή εργασία=Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας =Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 2019 (α/α 11490)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14531
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14531
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.