Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον τραπεζικό κλάδο (Bachelor thesis)

Φαχαντίδου, Κυριακή


Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον τραπεζικό κλάδο. Η εργασία χωρίζεται σε 7 μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται σε βάθος η οικονομική κρίση. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι βασικές οικονομικές κρίσεις. Στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά στην Ελληνική οικονομική κρίση. Στο τέταρτο μέρος αναφέρονται τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την κρίση. Στο πέμπτο μέρος παρουσιάζεται το τραπεζικό σύστημα. Στο έκτο μέρος αναφέρεται η τραπεζική εποπτεία και το πλαίσιο της Βασιλείας. Τέλος στο έβδομο μέρος αναλύεται πως το τραπεζικό σύστημα επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Οικονομική κρίση;Μνημόνια;Τραπεζική εποπτεία;Τραπεζικός κλάδος;Δημόσιο χρέος;Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Description: Πτυχιακή εργασία=Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας =Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 2019 (α/α 11492)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14530
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Φαχαντίδου.pdfΠτυχιακή εργασία2.95 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14530
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.