Τραπεζικό Μάρκετινκ στην περίπτωση της τράπεζας Πειραιώς (Bachelor thesis)

Ζάϊκου, Ελένη


Το τραπεζικό Μάρκετινγκ είναι μια σύγχρονη εξέλιξη των τραπεζών ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της αγοράς. Η απελευθέρωση των αγορών χρήματος κεφαλαίου, η τεχνολογική πρόοδος, οι καινοτομίες των υπηρεσιών είναι ορισμένοι από τους παράγοντες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια σειρά τάσεων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετώνται και αναλύονται οι βασικές έννοιες των τραπεζικών υπηρεσιών, ώστε να κατανοήσουµε τη σηµασία της ύπαρξης του Τραπεζικού Μάρκετινγκ στην σύγχρονη, ανταγωνιστική και απαιτητική εγχώρια και διεθνή τραπεζική αγορά, Δίνεται έμφαση σε θέματα Τραπεζικού Μάρκετινγκ, αναπτύσσονται θέματα όπως το μίγμα Μάρκετινγκ, ο ανθρώπινος παράγοντας, η υλική υποδομή, τα παραδοσιακά και μοντέρνα προϊόντα, η τιμολογιακή πολιτική κ.λπ. Τέλος μελετάται η περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς και η στρατηγική Μάρκετινγκ που ακολουθεί.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Τραπεζικό Μάρκετινκ;Τράπεζα Πειραιώς;Η φιλοσοφία Μάρκετινγκ;Η Διοίκηση του Μάρκετινγκ;Ο στρατηγικός προγραμματισμός
Description: Πτυχιακή εργασία=Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας =Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 2019 (α/α 11489)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14529
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ζάϊκου.pdfΠτυχιακή εργασία664.33 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14529
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.