Μελέτη και Σχεδιασμός Ηλεκτροκίνητου Μονοθέσιου Οχήματος Formula Student (Bachelor thesis)

Μπείκος, Νικόλαος/ Τσίτος, Αλέξανδρος


Η παρακάτω πτυχιακή εργασία αποτελεί την συνολική μελέτη για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός ηλεκτρικού μονοθέσιου το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς του διαγωνισμού FSAE καθώς επίσης να εισάγει καινοτόμες ιδέες στον τομέα της ηλεκτροκίνησης αποτελώντας συνάμα έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο ανάμεσα στα μονοθέσια των άλλων ιδρυμάτων, πετυχαίνοντας όσο τον δυνατό βέλτιστες επιδόσεις. Η απόδοση των ηλεκτρικών κινητήρων είναι τεράστια σε σχέση με αυτή που προσφέρουν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης. Οι απώλειες ενέργειας είναι σχεδόν μηδενικές με αποτέλεσμα όλη η δοθείσα χημική ενέργεια από τις μπαταρίες να μετατρέπεται έως και το 99% σε μηχανική. Ξεκινώντας από την τροφοδοσία των κινητήρων, από τις μπαταρίες, στον έλεγχο από τον ελεγκτή, στα συστήματα μετάδοσης κίνησης καθώς και στα συστήματα διεύθυνσης, παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα μέχρι την κατασκευή ενός μονοθέσιου τύπου μαθητικής formula. Παράλληλα γίνεται μια γενική έρευνα πάνω σε τομείς της χημείας, της αεροδυναμικής, της μετάδοσης θερμότητας, του σχεδιασμού ενός αγωνιστικού οχήματος μέσω προσομοιωτικών προγραμμάτων, τους τρόπους κατεργασιών, τα στοιχεία μηχανών, του προγραμματισμού και της μηχανικής ρευστών. Γενικεύοντας, η ηλεκτροκίνηση αν και δεν είναι καινούριο φαινόμενο, ακόμα δεν έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και θα καθορίσει την ανάπτυξη του άμεσου μέλλον. Για τα Ελληνικά δεδομένα ακόμα είναι σε πρώιμο στάδιο και έτσι δίνει την ευκαιρία στο τμήμα μας να είναι πρωταγωνιστής σε τέτοιου είδους εγχειρήματα. Στο project BeE Automotive, συμπεριλαμβάνουμε στην αποστολή μας να κατανοήσουμε, να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε τις τελευταίες καινοτομίες πράσινης τεχνολογίας, καθώς και να την προωθήσουμε τοπικά. Στόχος μας είναι να είμαστε ζωντανές αποδείξεις ότι οι αειφόρες τεχνολογίες δεν είναι μόνο αξιόπιστες και αποτελεσματικές, αλλά εξαιρετικά ισχυρές και διασκεδαστικές.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
Keywords: Κανονισμοί Formula Student;Ηλεκτροκίνητο Μονοθέσιο Όχημα;Caster angle;Camber angle;Ακτίνα καθορισμού
Description: Πτυχιακή εργασία=Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών=Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων, 2019 (α/α 11486)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14528
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μπέικος,Τσίτος.pdfΠτυχιακή εργασία6.1 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14528
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.