Δημόσιο Έργο βελτίωσης Επαρχιακής Οδοποιίας (Bachelor thesis)

Γούλας, Ταξιάρχης


Public works and the way bids are drawn by contractors for the construction of a project is a serious matter in which different interpretations, protests, objections, opinions and conflicts are intertwined in a story without beginning and end. Public works acrobatize in poorly worded, misinterpreted, drafts, and mostly fragmentary legislative texts, whose terms are constantly changing. In this thesis besides the procedure to be followed in a Public Project, the study of the construction of the road project "Construction of the Igoumenitsa - Preveza Road, Section Improvement, Section 4: Section Gerakari - Parga by C. Th. +000 to X.Th 14.937.20 ". Emphasis is placed on the part where the largest trench is presented, that is from CH. 2 + 168.78 to CH. 2 + 448.78. The aim of the thesis is, after the detailed and complete presentation of the study, to budget the road project
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Keywords: Σύμβαση κατασκευής;Δημόσιο Έργο;Οδοποιία;Δημοπρασίες;Τεχνικά έργα;Αποχέτευση-Αποστράγγιση
Description: Πτυχιακή εργασία=Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών=Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 2019 (α/α 11489)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14526
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14526
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.