Η διαχείριση της ακμής (Bachelor thesis)

Καρνουπάκη, Αργυρώ/ Χρίστου, Ηλιάνα


The skin is a functional organ of the human body, with significant utility to perform basic functions. It is the largest organ that covers the entire surface of the body and includes a plurality of components, such as the sebaceous glands which are directly related to acne. Acne is a chronic multifactorial disease of the pilosebaceous unit, which is clinically characterized by the appearance of erythema rash combined with strong greasiness and occurs mainly in the trunk and face. Τhis chronic disease of the pilosebaceous unit, is directly influenced by hormonal factors and is divided into several types depending on the clinical features, which are presented. During and after this disease acneiform and residual damages, respectively are appeared. These damages require treatment. As a result of scientific progress, there are variety of responses, which successfully breast the specific problem. Finally, there is a reference to treatments and an analysis of the mode of application and their effectiveness, in terms of management of acne and the restore the damages.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Subject classification: Face--Care and hygiene
Πρόσωπο--Φροντίδα και υγιεινή
Acne--Treatment
Ακμή-- Θεραπεία
Acne--Diet therapy
Ακμή -- Διαιτητική θεραπεία
Keywords: Ακμή;Επιδερμίδα;Πρόσωπο;Φροντίδα;Καθαρισμός;Acne;Epidermis;Face;Care;Cleaning
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας, 2017 α.α. 8826
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14524
Table of contents: ΠΡΟΛΟΓΟΣ..................................................................................................9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ..............................................................................10 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ................................................................................................................11 ΜΕΡΟΣ Ι......................................................................................................12 1. ΤΟ ΔΕΡΜΑ...............................................................................................13 1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.......................................................................13 1.1.1 Προστασία...........................................................................................14 1.1.2 Θερμορύθμιση......................................................................................14 1.1.3 Απορρόφηση........................................................................................14 1.1.4 Αναπνοή..............................................................................................14 1.1.5 Έκκριση...............................................................................................14 1.1.6 Απέκκριση............................................................................................14 1.1.7 Αισθητήριο όργανο.................................................................................14 1.1.8 Σύνθεση βιταμίνης D..............................................................................14 1.1.9 Σύνθεση και μεταβολισμός ορμόνων..........................................................15 1.1.10 Παραγωγή αντισωμάτων........................................................................15 1.1.11 Διαγνωστικό όργανο.............................................................................15 1.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ...........................................................................15 1.2.1 ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ.......................................................................................15 1.2.1.1 ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ........................................................17 1.2.1.1 (α) Κερατινοκύτταρα............................................................................17 1.2.1.1 (β) Μελανινοκύτταρα...........................................................................17 1.2.1.1 (γ) Δενδριτικά κύτταρα.........................................................................17 1.2.2 ΔΕΡΜΟΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.......................................................19 3 1.2.3 ΧΟΡΙΟ................................................................................................20 1.2.4 ΥΠΟΔΕΡΜΙΔΑ......................................................................................21 1.3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ......................................................................21 1.3.1 ΑΔΕΝΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ............................................................................22 1.3.1 (α) Ιδρωτοποιοί αδένες...........................................................................22 1.3.1 (β) Σμηγματογόνοι αδένες........................................................................23 1.4 ΑΓΓΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.................................................................................25 1.4.1 Αρτηρίες .............................................................................................26 1.4.2 Φλέβες................................................................................................26 1.4.3 Λεμφαγγεία..........................................................................................26 1.5 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ..........................................................27 1.5.1 ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ...............................................................27 1.5.1.1. Υδατάνθρακες....................................................................................27 1.5.1.2 Λίπη.................................................................................................27 1.5.1.3 Πρωτεΐνες..........................................................................................27 1.5.1.3 (α) Κολλαγόνο....................................................................................27 1.5.1.3 (β) Ελαστίνη.......................................................................................27 1.5.1.3 (γ) Κερατίνες......................................................................................27 1.5.2 ΥΔΡΟΛΙΠΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ-ΟΞΙΝΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ..................28 1.5.2.1 Έκκριση σμήγματος και ιδρώτα.............................................................28 1.5.2.2 Το PH του δέρματος...........................................................................28 1.5.2.3 Επίδραση της ηλικίας..........................................................................28 1.5.2.4 Περιοχή σώματος..............................................................................28 1.5.2.5 Σημασία της υδρολιπιδικής ταινίας........................................................28 1.5.2.6 Καταστροφή του όξινου μανδύα...........................................................29 4 ΜΕΡΟΣ ΙΙ..................................................................................................30 2. Η ΑΚΜΗ................................................................................................31 2.1 Αιτιολογία-Παθογένεια.............................................................................31 2.2 Κλινικά χαρακτηριστικά............................................................................37 2.2.1 Συμπτώματα.......................................................................................37 2.2.2 Μορφολογία........................................................................................37 2.2.2 (α) Φαγέσωρες....................................................................................37 2.2.2 (β) Βλατίδες........................................................................................38 2.2.2 (γ) Φλύκταινες.....................................................................................39 2.2.2 (δ) Κύστεις..........................................................................................39 2.2.2 (ε) Οζίδια............................................................................................40 2.2.2 (στ) Ουλές..........................................................................................40 2.3ΚΑΤΑΝΟΜΗ...........................................................................................41 2.3.1 Κλινικές μορφές ακμής...........................................................................41 2.4 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΚΜΗΣ...............................................................................50 2.4.1 Αρνητική κατά Gram θυλακίτιδα...............................................................50 2.4.2 Θυλακίτιδα από πιτυρόσπορο..................................................................50 2.4.3 Πολλαπλά κεγχροειδή οστεώματα............................................................51 2.4.4 PAPA Syndrome...................................................................................52 2.4.5 SAPHO Syndrome.................................................................................52 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ...................................................................................................53 3. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ..............................54 3.1 Βαθύς καθαρισμός...................................................................................54 3.1.1 Βαθύς καθαρισμός σε μη φλεγμονώδη ακμή...............................................54 3.1.1 (α) Καθαρισμός του δέρματος..................................................................54 5 3.1.1 (β) Διάνοιξη πόρων................................................................................54 3.1.1 (γ) Εξαγωγή σμήγματος..........................................................................55 3.1.1 (δ) Εφαρμογή υψίσυχνων ρευμάτων.........................................................57 3.1.1 (ε) Μάλαξη...........................................................................................58 3.1.1 (στ) Μάσκα..........................................................................................58 3.1.1 (ζ) Υδατική κρέμα..................................................................................59 3.1.2 Διάνοιξη φλύκταινων...............................................................................59 3.1.2 (α) Καθαρισμός του προσώπου.................................................................59 3.1.2 (β) Διάνοιξη πόρων................................................................................59 3.1.2 (γ) Εξαγωγή σμήγματος..........................................................................60 3.1.2 (δ) Διάνοιξη φλύκταινων.........................................................................60 3.1.2 (ε) Υψίσυχνα ρεύματα............................................................................61 3.1.2 (στ) Μάσκα..........................................................................................61 3.1.2 (ζ) Υδατική κρέμα..................................................................................61 3.1.3 Αγωγή στο σπίτι....................................................................................61 3.2 ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ....................................................................61 3.3 ΣΥΣΚΕΥΕΣ LASER...................................................................................62 3.3.1 Συσκευές laser για την αποδόμηση των βακτηρίων και την σμίκρυνση των σμηγματογόνων αδένων.................................................................................63 3.3.2 Εφαρμογή laser για την βελτίωση των ουλών ακμής.....................................65 3.3.3 Laser για υπολειμματικές ερυθρές και υπερμελαχρωματικές βλάβες της ακμής..65 3.3.4 Συσκευές έντονου παλμικού φωτός (IPL)....................................................68 3.4 ΠΗΛΙΝΓΚ...............................................................................................69 3.4.1 Χημικό peeling......................................................................................69 3.4.1.1 Επιφανειακά peeling............................................................................70 6 3.4.1.1 (α) Παράγοντες που χρησιμοποιούνται για επιφανειακά peeling...................71 3.4.1.2 Μεσαίου βάθους peeling......................................................................74 3.4.1.3 Βαθύ peeling.....................................................................................74 3.4.1.4 Εκτίμηση του ασθενούς για την εφαρμογή χημικού peeling.........................75 3.4.1.5 Γενικές αρχές των peeling....................................................................80 3.4.1.6 Ιστολογικές μεταβολές μετά το peeling...................................................83 3.4.1.7 Επιπλοκές των peeling.......................................................................84 3.4.2 Φυτικό peeling....................................................................................84 3.4.3 Μηχανικό peeling.................................................................................85 3.4.3.1 Τρόποι εφαρμογής με μικροδερμοαπόξεσης...........................................86 3.4.4 Συνδυαστικές εφαρμογές peeling............................................................86 3.4.4 (α) Συνδυαστικές εφαρμογές μηχανικών και χημικών peeling........................86 3.4.4 (β) Συνδυαστικές εφαρμογές microneedling και χημικού peeling....................87 3.5 ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ........................................87 3.5.1 Εφαρμογή μικρορευμάτων.....................................................................88 3.5.2 Κρυοθεραπεία.....................................................................................89 3.5.3 Υπέρηχοι............................................................................................89 3.5.4 Συστατικά που προάγουν την επούλωση...................................................90 3.6 ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.......................................................................94 3.7 ΦΑΡΜΑΚΑ.............................................................................................95 3.7.1 Τοπικά................................................................................................95 3.7.2 Συστηματικώς χορηγούμενα αντιβιοτικά.....................................................96 3.7.2 (α) Συστηματική θεραπεία με χορήγηση ρετινοειδών.....................................98 3.7.2 (β) Ορμονική θεραπεία..........................................................................101 3.8 ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ.........................................................................................104 7 3.9 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ.........................................105 3.10 Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ............106 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ..........................................................................................108 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...........................................................................................110
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΧΡΙΣΤΟΥ-ΚΑΡΝΟΥΠΑΚΗ.pdfΧρίστου/ Καρνουπάκη, Πτυχιακή 2.12 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14524
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.