Παχυσαρκία, ένα σύγχρονο πρόβλημα (Bachelor thesis)

Ποζρικίδου, Ειρήνη/ Γεωργιάδης, Ιωάννης/ Χατζηιωαννόγλου Κανακόγλου, Ελισάβετ


Η εξάπλωση του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας έχει αυξηθεί δραματικά σε όλο τον κόσμο και όλα τα διαθέσιμα και αξιόπιστα επιδημιολογικά δεδομένα αποδεικνύουν οτι η παχυσαρκία αποτελεί σήμερα ένα απο τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας. Η ιδιαίτερη σημασία του προβλήματος της παχυσαρκίας συνίσταται στο γεγονός οτι αφορά πολύ μεγάλο κομμάτι του γενικού πληθυσμού (άνδρες, γυναίκες, παιδιά, όλων σχεδόν των κοινωνικο-οικονομικών τάξεων), αλλά και στο ότι οι επιπτώσεις της στην υγεία είναι πολλές και ποικίλες, καθώς καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τον αυξημένο κίνδυνο πρώιμου θανάτου έως διάφορα μη θανάσιμα αλλά εξουθενωτικά και ψυχολογικά παράπονα που ενδέχεται να έχουν δυσμενή επίδραση στην ποιότητα ζωής. Ο νοσηλευτικός ρόλος είναι πολύ σημαντικός στην πρόληψη, αλλά και στην αντιμέτωπιση της παχυσαρκίας. Η προώθηση της υγιεινής διατροφής και των αυξημένων επιπέδων φυσικής δραστηριότητας για τον έλεγχο του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας πρέπει να συγκεντρώνει την ενεργή συμμετοχή πολλών ομάδων, όπως είναι οι κυβερνήσεις, οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας, η βιομηχανία τροφίμων, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι καταναλωτές.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Obesity in women -- Treatment
Παχυσαρκία στις γυναίκες -- Θεραπεία
Obesity -- Nutritional aspects
Παχυσαρκία -- Διατροφικές πτυχές
Obesity -- Prevention
Παχυσαρκία -- Πρόληψη
Obesity
Παχυσαρκία
Keywords: Παχυσαρκία;Επιπτώσεις;Διάγνωση;Θεραπεία;Πρόληψη;Obesity;Consequences;Diagnosis;Treatment;Prevention
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Νοσηλευτικής, 2017 α.α. 8835
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14523
Table of contents: Πρόλογος.............................................................................................................................................5 Εισαγωγή.............................................................................................................................................6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ...........................................8 1.1.Ταξινόμηση των αιτιολογικών παραγόντων που προκαλούν παχυσαρκία..............................8 1.2 Δευτεροπαθής παχυσαρκία......................................................................................................9 1.2.1 Κληρονομικότητα-γενετικοί παράγοντες............................................................................9 1.2.1.1. Γενετικές μορφές παχυσαρκίας..................................................................................11 1.2.2. Ορμονικοί παράγοντες.....................................................................................................14 1.2.3. Φύλο.................................................................................................................................16 1.2.4. Εθνικότητα........................................................................................................................17 1.2.5. Ψυχολογικοί παράγοντες.................................................................................................17 1.3. Πρωτοπαθής παχυσαρκία......................................................................................................18 1.3.1. Περιβαλλοντικοί παράγοντες...........................................................................................19 1.3.2. Κοινωνικές επιρροές.........................................................................................................19 1.3.3. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.............................................................................................20 1.3.4. Φυσική δραστηριότητα και Καθιστική ζωή......................................................................20 1.3.5. Φάρμακα...........................................................................................................................20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ............................................................22 2.1.Προβλήματα στην αναπνευστική λειτουργία.........................................................................22 2.1.1.Σύνδρομο άπνοιας ύπνου..................................................................................................22 2.1.2.Δύσπνοια……………………………………………………………………………………………………………………...23 2.2.Καρδιαγγειακά νοσήματα…..……………………………………………………………………………………………...23 2.2.1.Υπέρταση……………………………………………………………………………………………………………………...24 2.2.2.Στεφανιαία νόσος………………………………………………………………………………………....................24 2.2.3.Καρδιακή ανεπάρκεια…………………………………………………………………………………………………..24 2.2.4.Φλεβική ανεπάρκεια…………………………………………………………………………………………………….25 2.2.5.Δυσλιπιδαιμία…………………………………………………………………………………………………………..….25 2.3.Γαστρεντερολογικά νοσήματα…………………………………………………………………………………….….....25 2.3.1.Χολολιθίαση…………………………………………………………………………………………………………….…...26 2.4.Ορθοπεδικά νοσήματα….………………………………………………………………………………………….….......26 2.4.1.Νόσος Blount………………………………………………………………………………………...........................27 2.4.2.Εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα……………………………………………………………………….……….........27 2.4.3.Ουρική αρθρίτιδα………………………………………………………………………………………………..……….27 2.5.Νευρολογικά νοσήματα…..……………………………………………………………………………………..............28 2.5.1.Εγκεφαλικό επεισόδιο………………………………………………………………………………………..…........28 2.5.2.Ιδιοπαθής ενδοκρανιακή υπέρταση………………………………………………………………….............28 2.5.3.Σύνδρομο Βernhardt-Roth……………………………………………..................................................29 2.6.Ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και νοσήματα στο αναπαραγωγικό σύστημα...............29 2.6.1.Σακχαρώδης Διαβήτης…………………………………………………………………………………………….......30 2.6.2. Αναπαραγωγικό σύστημα…………………………………………………………………………………….........30 2.7.Δερματολογικά νοσήματα….…………………………………………………………………..............................31 2.8.Στοματική υγεία………………………………………………………………………………….................................31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΓΝΩΣΗ………………………………………………………………………………....................................32 3.1. Υποβρύχια Ζύγιση…………………………………………………………………………........................................32 3.2. Περιφέρεια μέσης………………………………………………………………………………………………………………..33 3.3. Πρόσθετη αξιολόγηση…………………………………………………………………………………………………………..34 3.4. Μεταβολικό σύνδρομο…………………………………………………………………………………………………..........35 3.5. Μέτρηση Πτυχών Δέρματος…………………………………………………………………………………...................36 3.6 Μέθοδος Πυκνομετρίας – DEXA (Διπλής ενέργειας απορροφυσιομετρία ακτινών Χ)……………………....37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ…………………………………….……………………………………………...38 4.1. Διατροφή……………………………………………………………………………………………………………………………..38 4.1.1. Υποθερμιδική δίαιτα…………………………………………………………………………………………………........38 4.1.2. Ολιγοθερμιδική δίαιτα……………………………………………………………………………………………………..39 4.1.3. Δίαιτα υψηλής πρωτεϊνικής περιεκτικότητας………………………………………………………………........40 4.1.4. Δίαιτα υδατανθράκων………………………………………………………………………………………………….....41 4.2. Σωματική άσκηση………………………………………………………………………………………………………...........42 4.3. Φαρμακευτική Αγωγή……………………………………………………………………………................................42 4.3.1.Ορλιστάτη………………………………………………………………………………………………….......................43 4.3.1.Λιραγλουτίδη.....................................................................................................................43 4.3.2.Βουπροπριόνη/Ναλτρεξόνη..............................................................................................44 4.4. Βαριατρική χειρουργική………………………………………………………………………………………..................44 4.4.1. Γαστρικός δακτύλιος (Adjustable gastric band) ..............................….....................................45 4.4.2. Γαστρικό μανίκι ή κάθετη γαστρεκτομή (Gastric sleeve) ……………………………….......................46 4.4.3. Γαστρική παράκαμψη (Gastric bypass) ……………………………………………..................................47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ.…..49 5.1.Συμβουλευτική για Σωματική Άσκηση………………………………………………………………………………49 5.1.1.Κίνητρα για σωματική άσκηση………………………………………………………………………………............52 5.2.Οι Σχέσεις…………………………………………………………………………………………………............................52 5.2.1.Η παχυσαρκία είναι οικογενειακό θέμα……………………………………………………..........................53 5.3.Αλλαγή στη νοοτροπία του παχύσαρκου………………………………………............................................53 5.4.Υποτροπές…………………………………………………………………………………….........................................54 5.4.1.Η επιρροή των πεποιθήσεων για το σώμα στη θεραπεία………………………………………...............55 5.4.2.Ασταθής εικόνα σώματος………………………………………………………………………………………...........55 5.4.3.Η στασιμότητα στη δίαιτα…………………………………………………………………................................56 5.4.4.Σύνδρομο Αδηφαγικής Διαταραχής……………………………………………………................................57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ…………………………………………………………………………...........59 6.1. Ο ρόλος του νοσηλευτή……………………………………………………………………………………....................59 6.2 Νοσηλευτικές παρεμβάσεις…………………………………………………...................................................60 6.3 Ενημέρωση, συμβουλευτική και εκπαίδευση του παχύσαρκου ατόμου και της οικογένειας…........61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΡΟΛΗΨΗ………………………………………………………………………..........................................63 7.1. Ισορροπημένη διατροφή - το κλειδί στην πρόληψη της παχυσαρκίας……….................................63 7.2.Θηλασμός…………………………………………………………………………………………...................................67 7.3. Σωματική δραστηριότητα……………………………………………………………………………….......................70 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ……………………………………………………………………………………......................72 ΠΕΡΙΛΗΨΗ……………………………………………………………………………………………………………………….............73 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………………………………………….............................74
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΠΟΖΡΙΚΙΔΟΥ.pdfΠοζρικίδου/Γεωργιάδης/Χατζηιωαννόγλου Κανακόγλου,Πτυχιακή750.93 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14523
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.