Αμοιβάδες (Bachelor thesis)

Δεσλή, Ευαγγελία


Αμοιβάδα ονομάζεται οποιαδήποτε μορφή παρασιτικών ή μονοκύτταρων πρωτόζωων της τάξης Αmoebidae που ζουν είτε στο γλυκό νερό είτε στη θάλασσα. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ο ένας μοναδικός κοκκώδης πυρήνας ο όποιος περιβάλλεται από μια μαλακή μάζα κυτταροπλάσματος .Για την κίνηση τους σχηματίζουν προσωρινές προεκτάσεις η ψευδοπόδια και την τροφή τους την προσλαμβάνουν μέσω των κενοτοπίων. Επίσης ο πολλαπλασιασμός τους γίνεται με τη μέθοδο της διχοτόμησης. Ο εργαστηριακός έλεγχος της αμοιβάδας μπορεί να συντελεστεί με τρεις τρόπους: Α)Άμεσα (μικροσκοπική εξέταση υπόπτου υλικού, καλλιέργεια κ πειράματα σε ζώα) Β)Έμμεσοι μέθοδοι (έμμεση αιμοσυγκόλυση ,έμμεσος ανοσοφθορισμός, ανοσοηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς κ.ά.) Γ)Εργαστηριακές εξετάσεις αίματος κ ούρα. Η αμοιβάδα χωρίζεται σε τέσσερα ομοταξίες : Ριζόποδα, μαστιγοφόρα, σπορόζωα και εγχυματόζωα ή βλεφαριδοφόρα,οι οποίες με τη σειρά τους περιλαμβάνουν διαφορετικά είδη αμοιβάδων. Τα είδη αυτά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την παθογένεια και την μορφολογία τους. Ακόμη η εργαστηριακή τους διάγνωση βασίζεται σε διαφορετικούς τρόπους εξέτασης, όπως και η θεραπεία τους απαιτεί διαφορετική αγωγή και χρόνο ανάρρωσης. Ένα από τα σημαντικότερα είδη αμοιβάδας είναι η ιστολυτική αμοιβάδα. Χαρακτηρίζεται ως σαπροφυτικό είδος αμοιβάδας και θεωρείται ως τον σημαντικότερο παρασιτικό πρωτόζωο που ευθύνεται για την αμοιβάδωση στον άνθρωπο. Η παθογένεια της βασίζεται κυρίως στην διατροφή και την σύνθεση του ανθρώπινου εντέρου αλλά και σε άλλες άγνωστες αιτίες. Η παθογόνος δράση εξαρτάται από την κατάσταση του ασθενούς αλλά και της τροφής που προσλαμβάνει. Σπάνια εξελίσσεται σε λοίμωξη ανάλογα φυσικά την αντίσταση του ξενιστή . Η μορφολογική της ιστολυτικής αμοιβάδας περιλαμβάνει έναν κύκλο πέντε σταδίων: -Βλαστική, ελεύθερη μορφή -Προκυστική μορφή -Κυστική μορφή -Μετακυστική μορφή -Μετακυστικές βλαστικές μορφές Η νόσος ενδημεί σε κοινόβιο, χώρους στρατοπέδων ,ιδρύματα , σε περιοχές με χαμηλό βιοτικό επίπεδο, κακές συνθήκες υγιεινής κλπ. Οι σημαντικότερες κλινικές εκδηλώσεις της ιστολυτικής αμοιβάδας είναι η αμοιβαδική κολίτιδα, το αμοιβάδωμα, το ηπατικό απόστημα, πλευροπνευμονική αμοιβάδωση και διάφορες άλλες εξωτερικές εντοπίσεις. Η θεραπεία της βασίζεται σε θεραπευτική αγωγή με στόχο την ανακούφιση των συμπτωμάτων και την καταστροφή των βακτηριακών μολύνσεων. Με τον ίδιο τρόπο θα αναλύσουμε και τα υπόλοιπα είδη αμοιβάδας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Subject classification: Αμοιβάδα
Amoeba
Keywords: Αμοιβάδα;Είδος αμοιβάδας;Παθογένεια;Διάγνωση;Θεραπεία;Amoeba;Amoeba species;Pathogenicity;Diagnosis;Treatment
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, 2017 α.α. 8836
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14522
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή στις αμοιβάδες.......................................... σελ. 6 1.1.Ανατομία αμοιβάδας........................................... 1.2.Κίνηση αμοιβάδας............................................. 1.3.Τροφή αμοιβάδας.............................................. 1.4. Πολλαπλασιασμός αμοιβάδας............................... 1.5. Τεχνικές για τον καθορισμό αμοιβάδων.................... σελ. 7 σελ. 8 σελ. 9 σελ 10 σελ 11 σελ. 12 σελ. 14 Είδη αμοιβάδας....................................................... Ιστολυτική αμοιβάδα.................................................. 3.1. Παθογένεια...................................................... σελ. 14 3.2. Σημαντικότερες εκδηλώσεις ...................................σελ. 24 3.3. Εργαστηριακή διάγνωση........................................ σελ 24 3.4. Θεραπεία ιστολυτικής αμοιβάδας.............................. σελ. 26 Αμοιβάδα του κόλου.................................................... σελ. 27 4.1. Παθογένεια.........................................................σελ.27 4.2. Εργαστηριακή διάγνωση.........................................σελ.32 4.3. Θεραπεία........................................................... σελ. 34 Αμοιβάδα των ούλων Entamoeba gingivalis......................... σελ. 35 5.1. Παθογένεια......................................................... σελ. 35 5.2. Εργαστηριακή διάγνωση........................................ σελ. 37 5.3. Θεραπεία............................................................σελ. 38 Ενδολείμαξ ή νάνος Endolimax nana................................ σελ. 39 6.1. Παθογένεια........................................................ σελ. 39 6.2. Εργαστηριακή διάγνωση........................................ σελ. 39 6.3. Θεραπεία........................................................... σελ.42 Ιωδαμοιβάδα ή ψευδολείμαξ Iodamoeba butschlii................. σελ.43 7.1. Παθογένεια........................................................ σελ. 43 7.2. Εργαστηριακή διάγνωση......................................... σελ. 45 7.3. Θεραπεία............................................................σελ. 45 Διενδαμοιβάδα ή εύθραστος Dientamoeba fragilis.................. σελ.46 8.1. Παθογένεια.........................................................σελ.46 8.2. Εργαστηριακή διάγνωση......................................... σελ. 48 8.3. Θεραπεία............................................................ σελ.49 Naegleria fowleri.......................................................... σελ.50 9.1. Παθογένεια......................................................... σελ.50 9.2. Εργαστηριακή διάγνωση......................................... σελ. 52 9.3. Θεραπεία............................................................ σελ. 53 Acanthamoeba............................................................. σελ. 54 10.1 Παθογένεια........................................................... σελ. 54 4 11. Κερατίτιδα..................................................................... σελ. 55 11.1. Παθογένεια....................................................σελ. 55 11.2.Εργαστηριακή διάγνωση.................................... σελ. 57 11.3 Θεραπεία...................................................... σελ. 57 12 Κοκκιωματώδης αμοιβαδική εγκεφαλίτιδα.............................. σελ. 58 12.1 Παθογένεια.................................................. σελ.58 12.2 Εργαστηριακή διάγνωση ..................................σελ. 59 12.3 Θεραπεία................................................... σελ. 59
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΕΣΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.pdfΔεσλή, Πτυχιακή1.55 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14522
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.