Καθαρισμός και θεραπείες προσώπου (Bachelor thesis)

Τσορλίδου, Τριανταφυλλιά/ Τζιαμπάζη, Σωτηρία


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΤσορλίδου, Τριανταφυλλιάel
dc.contributor.authorΤζιαμπάζη, Σωτηρίαel
dc.date.accessioned2022-05-16T16:18:19Z-
dc.date.available2022-05-16T16:18:19Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14516-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας, 2017 α.α. 8868el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΚαθαρισμός προσώπουel
dc.subjectΠεριποίηση προσώπουel
dc.subjectΘεραπείες προσώπουel
dc.titleΚαθαρισμός και θεραπείες προσώπουel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationFace--Care and hygieneen
heal.classificationΠρόσωπο--Περιποίηση και υγιεινήel
heal.classificationBeauty cultureen
heal.classificationΚαλλωπισμόςel
heal.identifier.secondary8868-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίαςel
heal.publicationDate2017-09-18-
heal.bibliographicCitationΤσορλίδου Τριανταφυλλιά/ Τζιαμπάζη Σωτηρία, Καθαρισμός και θεραπείες προσώπου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΣτην εργασία αυτή αρχικά πραγματοποιείται απαρίθμηση διαφόρων σημαντικών περιοχών παγκοσμίως και πώς εξελίχθηκε σε αυτές ο κλάδος της αισθητικής. Στη συνέχεια, γίνεται μία εκτενής αναφορά στη δομή του δέρματος και τα στοιχεία του, έτσι ώστε να αποτελέσει μία καλή βάση για την επεξήγηση των μεθόδων καθαρισμού και θεραπειών που ακολουθούν. Έπειτα, έχοντας ήδη προχωρήσει στο θέμα των μεθόδων καθαρισμού προσώπου, αρχικά γίνεται λόγος για τις συσκευές καθαρισμού προσώπου και μετά για κάθε μία θεραπεία αναφέρονται τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα. Ανάμεσα στις μεθόδους καθαρισμού βρίσκεται η θεραπεία με οξέα, η θεραπεία της δερμοαπόξεσης με μικροκρυστάλλους και της χημικής δερμοαπόξεσης. Ύστερα, από τις τεχνικές καθαρισμού, σειρά έχουν οι θεραπείες προσώπου όπου γίνεται μία όσο το δυνατόν πιο αναλυτική –για τα δεδομένα των ζητούμενων της εργασίας- απαρίθμηση των θεραπειών του προσώπου καθώς και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε μίας. Ανάμεσα στις θεραπείες του προσώπου βρίσκεται το Botox, το Υαλουρονικό Οξύ, που ολοένα κερδίζει την εμπιστοσύνη του κοινού, η Luminotherapy (ή αλλιώς Φωτοθεραπεία), το Happylift, η θεραπεία Mosaic Micro Fractional και το PPX. Φυσικά, δεν πρέπει να παραληφθούν οι θεραπείες ανόρθωσης προσώπου, η Μεσοθεραπεία και η μέθοδος του Laser Fraxel. Γενικότερα, ένας από τους βεβαιότερους τρόπους για τη θεραπεία της αντιγήρανσης και της επανόρθωσης του δέρματος είναι η ενυδάτωση, και δεν θα μπορούσε παρά να υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα αφιερωμένο σε αυτήν. Σκοπός και στόχος αυτής της εργασίας, τελικά, ήταν να αναλύσουμε και να συνοψίσουμε τις τεχνικές καθαρισμού προσώπου και τα είδη θεραπειών προσώπου, ώστε η ίδια να αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό για τους επαγγελματίες υγείας και συγκεκριμένα τους αισθητικούς. Αυτός είναι και ο λόγος που στην εκπνοή της εργασίας γίνεται λόγος για το επάγγελμα του αισθητικού και για τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να τον χαρακτηρίζουν όχι μόνο ως επαγγελματία αλλά και ως αυτόφωτο άνθρωπο.el
heal.abstractIn this project initially there is a list of different important places globally in which the domain of aesthetics is developed. Later, there is a wide reference to the structure of the skin and its elements, so as to become a basis to explain the methods of cleaning and therapies that follow. Secondly, there is a reference to the facial cleaning techniques and firstly we talk about cosmetic cleaning devices and then for each and every one of the therapies we mention the pros and cons as well. Among the methods of cosmetic cleaning there is the therapy with acids, the skin scrapping therapy with microcrystal and the chemical peeling. After cleaning techniques, there is reference to the facial therapies, there is another list, as extensive as possible, for the advantages and disadvantages of each one. Among the therapies there is Botox, the Hyaluronic Acid, the Luminotherapy, the Happylift, the therapy with Mosaic Micro Fractional and PPX. Of course, there are also other methods such as Mesotherapy and Laser Fraxel. Generally speaking, one of the most secure ways for anti-aging and skin repair treatment is hydration, so there is a large part devoted to it this crucial issue. The aim of this dissertation was to, finally, analyze and summarize the facial cleaning techniques and facial therapies, so as to make this project a useful and handy guidebook for the health professionals and more specifically the beauticians. This is the reason why as this last part comes to an end there is a sufficient reference to this profession and for the necessary assets that must be inherent so as to form not only a skilled professional but a complete personality.en
heal.tableOfContentsΠερίληψη………………………………………………………………7-8 Πρόλογος…………………………………................................................9 Εισαγωγή……………………………………………………………….10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ………......11 1.1. Ιστορική αναδρομή ………………………………………………………11 1.2. Η αισθητική στην Ευρώπη……………………………………………….11-12 1.3. Η αισθητική στην Αμερική και Αυστραλία................................................12 1.4. Νεότερη ιστορία………………………………………………………… 12 1.4.1. 20οςαιώνας…………………………………………………….12-15 1.4.2. 21ος αιώνας…………………………………………………...15-16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΤΟ ΔΕΡΜΑ………………………………………….17 2.1. Ορισμός…………………………………………………………………..17 2.2. Ανατομία του δέρματος…………………………………………………..17 2.2.1. Επιδερμίδα………………………………………………………...17-19 2.2.2. Χόριο………………………………………...................................19 2.2.3. Υπόδερμα……………………………………………....................20 2.3. Συστατικά στοιχεία του δέρματος……………………………………….20-25 2.4. Τύποι δέρματος…………………………………………………………..25-26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ…………………..27 3.1. Μηχανές καθαρισμού προσώπου………………………………………...27 3.1.1. Μηχανή καθαρισμού προσώπου με υπερήχους………………..27 3.1.2. Μηχανή καθαρισμού προσώπου με ατμό………………………27 3.1.3. Μηχανή καθαρισμού προσώπου με βούρτσα…………………..28 3.1.4. Μηχανή καθαρισμού προσώπου με ιοντοφόρεση……………..28-29 3.1.5. Μηχανή καθαρισμού προσώπου με υδρο – δερμοαπόξεση……29-30 3.2. Θεραπείες καθαρισμού προσώπου………………………………………30 3.2.1. Απολέπιση (Peeling)……………………………………………30 3.2.2. Θεραπεία καθαρισμού προσώπου με διαμάντι………………...30-31 3.2.3. Καθαρισμός προσώπου με μάσκα……………………………..31-33 3.3. Δερμοαπόξεση με μικροκρυστάλλους…………………………………...33 3.3.1. Μέθοδος δερμοαπόξεσης………………………………………33-34 3.3.2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα…………………………….34 3.4. Χημική δερμοαπόξεση…………………………………………………...34-35 3.4.1. Μέθοδος χημικής δερμοαπόξεσης……………………………..35-36 3.4.2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα…………………………….36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ…………………...37 4.1. Είδη θεραπειών προσώπου……………………………………………….37 4.1.1. Θεραπείες αντιγήρανσης………………………………………37 4.1.1.1. Botox…………………………………………………........37-42 4.1.1.2. Θεραπείες με υαλουρονικό οξύ…………………………...42-44 4.1.1.3. Θεραπεία Luminotherapy (Φωτοθεραπεία)……………….45-47 4.1.1.4. Θεραπεία Happylift……………………………………….47-49 4.1.1.5. Θεραπεία Mosaic Micro Fractional……………………….49-51 4.1.1.6. Θεραπεία PPX…………………………………………….51-53 4.1.2. Θεραπείες ανόρθωσης προσώπου……………………………53 4.1.2.1. Μεσοθεραπεία…………………………………………….53-55 4.1.2.2. Θεραπεία Laser Fraxel…………………………………….56-58 4.1.3. Άλλες θεραπείες προσώπου…………………………………..58 4.1.3.1. Ενυδάτωση………………………………………………...58-60 4.1.3.2. Θεραπεία με οξέα…………………………………………60-62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ Ο ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ…62-64 Επίλογος……………………………………………………………….65 Βιβλιογραφία…………………………………………………………...66-69 Βιβλιογραφία εικόνων………………………………………………..70el
heal.advisorNameΓούλα, Μαρίαel
heal.committeeMemberNameΓούλα, Μαρίαel
heal.academicPublisherΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίαςel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages70-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΣΟΡΛΙΔΟΥ-ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ.pdfΤσορλίδου/ Τζιαμπάζη, Πτυχιακή 871.98 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14516
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.