Δερματοστιξία στην Αισθητική (Bachelor thesis)

Λιλιδέρη- Καρακίτσου, Ελισάβετ


The following thesis is about tattooing, which due to its ever growing popularity, is a common phenomena among all ages and all social and racial groups. First of all, history is the most important component of something so as to look into its foundations for the necessary answers to every question to be found. Through the exploration of its history, the onset of tattooing will be better understood by the majority of people as far as its meaning, its technique and its application depending on the time period it refers to is concerned. Secondly, the skin, on which tattoos are applied will be mentioned. The skin is a very important organ which is made up of a lot of layers with a lot of functions and is a source of great interest for a large number of researchers. In addition, the equipment used in permanent and temporary tattooing will be explored as well as its pigments and reasons why someone may decide to get a shape, phrase, face, etc. tattooed on a part of his/her body. Tattoos are no longer a reference point in esthetics but also in medicine. Following, the esthetics of tattoos will be delved into and analyzed as it is an interesting point. Like any act which resembles minor surgery, tattooing can cause complications and have serious consequences if professionals do not follow all the rules and if people do not demand they do so. Allergic reactions to its pigments and due to poor sterilization of equipment have been noted. Lastly, an important chapter of tattooing is its methods of removal, which have gradually developed with the passing of time. The barbaric method of rubbing stones on a tattoo and other tactics seem very distant. Nowadays, surgical procedures and lasers, which will be analyzed, have replaced prior methods of tattoo removal.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Subject classification: Τατουάζ -- Υγειονομικές απόψεις
Tattooing--Health aspects
Αφαίρεση τατουάζ
Tattoo removal
Καλλωπισμός
Beauty culture
Τατουάζ
Tattooing
Keywords: Δερματοστιξία;Επιπλοκές;Κίνδυνοι;Αφαίρεση;Tattoo;Complications;Dangers;Removal
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας, 2017 α.α. 8869
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14515
Table of contents: Σελ. 3 Πρόλογος-Ευχαριστίες Σελ. 4 Περίληψη Σελ. 5 Abstract Σελ.6 Εισαγωγή Σελ.7-12 Ιστορική Αναδρομή  Σελ.7 Προέλευση Ορολογίας  Σελ.7 Προέλευση Δερματοστιξίας  Σελ.8 Ιστορικά Στοιχεία  Σελ.12 Στερεότυπα Σελ.13-18 Το Δέρμα  Σελ.13 Ανατομία του Δέρματος  Σελ.14 Δομή του Δέρματος Σελ.19-31 Τεχνικές-Υλικά-Εργαλεία-Χρωστικές  Σελ.19 Είδη Τεχνικών Μέσων Δερματοστιξίας  Σελ.22 Τεχνική Εφαρμογής  Σελ.22 Είδη Τατουάζ  Σελ.30 Χρωστικές Ουσίες Σελ.32-39 Επιπλοκές και Κίνδυνοι για την Υγεία  Σελ.32 Κίνδυνοι από τις Χρωστικές Ουσίες  Σελ.34 Ανεπιθύμητες Συνέπειες Συσχετιζόμενες με τη Μέθοδο Εφαρμογής Τατουάζ  Σελ.38 Προστασία-Προφύλαξη  Σελ.39 Περιποίηση τις Επόμενες Ημέρες Σελ.40-43 Αφαίρεση Δερματοστιξίας  Σελ.40 Αφαίρεση με Χειρουργική Επέμβαση  Σελ.41 Αφαίρεση με Χρήση Laser Σελ.44 Επίλογος Σελ.45 Βιβλιογραφία Σελ.47 Βιβλιογραφία Εικόνων
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΛΙΛΙΔΕΡΗ-ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ.pdfΛιλιδέρη- Καρακίτσου, Πτυχιακή 1.75 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14515
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.