Ο κλάδος αερομεταφορών στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Δερμίσης, Ιωάννης


Ο κλάδος αερομεταφορών στην Ελλάδα
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Η εξέλιξη των αερομεταφορών στην Ελλάδα;Ζήτηση στις αερομεταφορές;Τουρισμός και αερομεταφορές;Τουρισμός και οικονομική ανάπτυξη;Γεωγραφική τοποθέτηση Ελλάδας;Οικονομική επίδοση της βιομηχανίας
Description: Πτυχιακή εργασία=Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας =Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 2019 (α/α 11494)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14510
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΕΡΜΙΣΗΣ.pdfΠτυχιακή εργασία1.53 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14510
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.