Μέθοδοι εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού ξενοδοχειακών μονάδων (Master thesis)

Μπακάλης, Βασίλειος


Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Εκπαίδευση;Προσωπικό;Ξενοδοχειακές μονάδες
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - ΣΔΟ - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2019 (α/α 10917)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14505
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2019-03-20
Bibliographic citation: Μπακάλης, Β. (2019) . Μέθοδοι εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού ξενοδοχειακών μονάδων (Μεταπτυχιακή εργασία) . Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Advisor name: Καπίκη , Σουλτάνα
Examining committee: Καπίκη, Σουλτάνα
Publishing department/division: ΣΔΟ/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14505
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.