Διερεύνηση των καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών μιας αγροτικής περιοχής κατά το έτος 2019. Η περίπτωση του Εμπορίου Εορδαίας (Bachelor thesis)

Βλάχος, Γεώργιος


Το σημερινό οικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται ταχύτατα, χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό τόσο από εγχώριες όσο και από ξένες εταιρείες, ενώ οι ανάγκες των καταναλωτών κατευθύνονται συνεχώς. Σε ένα τόσο εχθρικό περιβάλλον, μια επιχείρηση πρέπει να εξετάσει διεξοδικά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιβίωσή της. Οι αποφάσεις αγορών επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από διάφορους παράγοντες, λόγω της εμπιστοσύνης στα εμπορικά σήματα και την ικανότητα ενός οργανισμού να αποτρέψει την αλλαγή του εμπορικού σήματος, έχοντας έτσι αποκλειστικά πελάτες. Εξάλλου, η κατανόηση των κινητήριων δυνάμεων της συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι υψίστης σημασίας για τη σημερινή οικονομία. Ορισμένες από τις πολυάριθμες μελέτες του τομέα επικεντρώνονται στην αξιολόγηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον πελάτη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβλητές του μίγματος μάρκετινγκ. Άλλες μελέτες επικεντρώνονται στον βασικό ρόλο της ικανοποίησης του πελάτη στις προθέσεις αγοράς. Ενώ άλλες ορισμένες μελέτες, επικεντρώνονται στην εμπιστοσύνη / αλλαγή εμπορικού σήματος, χωρίς ταυτόχρονα να εξετάζουν τον αντίκτυπο των συμφραζομένων παραγόντων και άλλων κριτηρίων επιλογής. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει τις καταναλωτικές δαπάνες γύρω από το περιβάλλον του καταναλωτή και πραγματοποιείται ανάλυση για την συμπεριφορά του, δηλαδή που ξοδεύει συνήθως τα χρήματα του, σε ετήσια βάση, και που προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες σε βάθος χρόνου. Τέλος, το ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας αναλύει τις καταναλωτικές δαπάνες των πολιτών του Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας, μέσα από ένα ερωτηματολόγιο, και με αυτόν τον τρόπο, προσπαθεί να βγει το συμπέρασμα για τις καταναλωτικές συνήθειες και επιλογές των πολιτών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι η ελληνική νοοτροπία σε θέματα εξόδων είναι ότι αρχικά πρέπει να καλυφθούν οι προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή και κατά συνέπεια της οικογένειας του και αργότερα να ικανοποιηθούν κάποιες άλλες ανάγκες που θα είναι για την ψυχαγωγία του καταναλωτή.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Δαπάνες;καταναλωτής;συμπεριφορά;ανάγκες
Description: Πτυχιακή εργασία=Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας =Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 2019 (α/α 11499)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14503
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14503
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.