Μεταβλητός χρονισμός VANOS της BMW (Bachelor thesis)

Αλβανόπουλος, Ιωάννης/ Τζιοβάρας, Γεώργιος


Observing the operation of an internal combustion engine, the synchronized movement of its mechanical parts is observed. The engine is divided into two basic groups of directly connected components, the first consisting of the crankshaft and the pistons and the second of the camshafts and valves. Each group individually works in sync. The secret to smooth engine operation is to move both groups synchronously. This called engine timing, either with a belt or with a chain, we achieve the harmonious movement of the mechanical parts. As engine speeds increase engine needs change as they cause problems. The solution was provided with Variable Valve Timing systems (VVT).
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/ Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
Subject classification: Μηχανές εσωτερικής καύσης
Internal combustion engines
Keywords: Χρόνοι λειτουργίας;Operating times;Σύστημα διανομής αέρα;Air distribution system;Είδη συστημάτων χρονισμού;Types of timing systems;Υδραυλικό σύστημα;Hydraulic system;Βυθισμένες μεταβολές;Sunken changes
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων, 2019 (α/α 11288)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14497
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Albanopoulos-Tziobaras.pdf3.81 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14497
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.