Η λειτουργία της σχολικής μονάδας ως κοινότητα μάθησης (Master thesis)

Μερεντίτης, Χρήστος


Η μεταπτυχιακή εργασία, αναφέρεται στη λειτουργία της σχολικής μονάδας ως κοινότητα μάθησης
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Σχολεία
Schools
Εκπαίδευση -- Ελλάδα
Education -- Greece
Keywords: Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση;In-service training;Διαχείριση γνώσης;Knowledge management;Κοινότητα μάθησης;Learning community
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11234)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14494
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Merentitis.pdf732.32 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14494
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.