Το εργασιακό άγχος των στελεχών διοίκησης των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έρευνα στα σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης (Master thesis)

Τσιοτίκας, Δημήτρης


Stress was and still is a natural phenomenon of people's everyday lives. The current world is full of stressful situations: one can feel anxious when there is a lot of work in his office and another may feel restless when he has to buy a gift for a particular person. The profession of teacher could not be an exception, as teachers' anxiety is today a major international issue and the plethora of research published so far is indicative of this interest. The purpose of this research is to investigate some of the basic dimensions of the professional stress of primary and secondary school managers in Greece and to integrate the results of the relevant research into the available research data on the topics under consideration. More specifically, the purpose of this research is to investigate sources of anxiety for managers of primary and secondary education in Greece, the symptoms and effects of stress on managers' work and the strategies that managers use to deal with anxiety. The study was conducted in a sample of 130 directors in western Thessaloniki and the results are consistent with previous research, highlighting the importance of fighting stress in this group of Stress was and still is a natural phenomenon of people's everyday lives. The current world is full of stressful situations: one can feel anxious when there is a lot of work in his office and another may feel restless when he has to buy a gift for a particular person. The profession of teacher could not be an exception, as teachers' anxiety is today a major international issue and the plethora of research published so far is indicative of this interest. The purpose of this research is to investigate some of the basic dimensions of the professional stress of primary and secondary school managers in Greece and to integrate the results of the relevant research into the available research data on the topics under consideration. More specifically, the purpose of this research is to investigate sources of anxiety for managers of primary and secondary education in Greece, the symptoms and effects of stress on managers' work and the strategies that managers use to deal with anxiety. The study was conducted in a sample of 130 directors in western Thessaloniki and the results are consistent with previous research, highlighting the importance of fighting stress in this group of employees.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης -- Εργασιακό άγχος
Primary school principals -- Job stress
Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Education, Primary -- Greece -- Thessaloniki
Keywords: Εκπαιδευτικοί ηγέτες;Educational leaders;Άγχος;Stress;Ελλάδα;Greece;Θεσσαλονίκη;Thessaloniki
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11202)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14493
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsiotikas.pdf2.9 MBAdobe PDFView/Open



 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14493
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.