Ο ρόλος του διευθυντή στη διαχείριση κρίσεων μεταξύ εκπαιδευτικών στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χανίων (Master thesis)

Αλεξούδη, Διαλεχτή


The school environment, like all workspaces, is an area in which various disagreements arise among workers, which can often lead to conflicts. The causes that lead to this situation probably arise from disagreements, mainly due to the different perceptions of the employees of the educational organization. Conflicts are manifested in various forms, and the consequences they may have for the proper functioning of the organization may either lead to increased motivation and interest of teachers in achieving the goals or lead to a school climate of suspicion and denial, which removes the realization of the common vision. The role of the manager is considered to be decisive in the use of appropriate techniques for effective conflict management, as it depends on influencing the perceptions and attitudes of teachers to resolve disputes.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -- Ελλάδα -- Χανιά (Νομός)
High school teachers -- Greece -- Chania (Perfecture)
Διαχείριση κρίσεων
Crisis management
Διευθυντές σχολείων
School principals
Keywords: Μοντέλα ηγεσίας;Leadership models;Εκπαιδευτική ηγεσία;Educational leadership;Διαπροσωπικές σχέσεις;Interpersonal relationships
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11203)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14492
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alexoudi.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14492
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.