Ο ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου: Η περίπτωση του νομού Κιλκίς (Master thesis)

Σεραφή, Δέσποινα


Communication, which constitutes the cornerstone of interpersonal relations, is closely connected with school administrators and takes place in both the internal and external environment of school units. In light of this, the subject matter of this research study is to explore the role of primary school principals in relation to communicating with the external environment of the school (students’ parents and guardians, schools on the same or different stage, and local community institutions). Specifically, this study examines the views of 30 Elementary School Principals/Directors in the Prefecture of Kilkis, with respect to how they perceive their role in communicating with the external environment of the school and the significance which they attribute to this communication. Moreover, it examines the actions which principals seek to collaborate with the external environment of the school as well as the problems that occur during this communication process. A qualitative research study was conducted comprising semi-structured interviews with open-ended questions. This specific research method was selected with the aim of analysing data in depth. The conclusions drawn proved to be exceptional. Firstly, it was noticed that the principals’ role consists in representing the school so that they connect it with the wider society and in collaborating with various institutions so that problems arising within the school unit are resolved and the educational process is advanced. It was additionally concluded that communication taking place in the external environment of the school is particularly important for opening up the school unit to the society and that parents, local community institutions, and other schools have a positive contribution to the school’s function. Finally, it was concluded that most problems arising in the process of communication with the external environment of the school unit derive from interactions between the school’s leadership and students’ parents and guardians.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης -- Ελλάδα -- Κιλκίς (Νομός)
Primary school teachers--Greece-- Kilkis (Perfecture)
Διαπροσωπικές σχέσεις
Interpersonal relations
Keywords: Διοίκηση;Administration;Διευθυντής;Principal;Μορφές επικοινωνίας;Forms of communication;Εξωτερικό περιβάλλον σχολείου;Exterior school environment;Επικοινωνιακές δεξιότητες;Communication skills;Τοπική κοινότητα;Local community
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11206)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14489
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serafi.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14489
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.