Αναπνευστική φυσικοθεραπεία σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (Bachelor thesis)

Βασιλειάδου, Σοφία


Respiratory physiotherapy is important and precious in our days. It can help patients with respiratory problems and infections, so that we have a smooth and better pulmonary operation. Concretely, it has an important role in the obstruent deseases, which are the chronia bronchitis and the pulmonary emphysema. Chronia obstruent lung deficiency constitutes an enormous problem of health that is expected to constitute the 3rd more frequent cause of death in 2020. The CHAP constituted the 6th cause of death in 1990. COPD today, is the 4th cause of death worldwide and the 5th cause of infirmity. The 50% of patients with COPD are <65old. Patients today are estimated in the 450-500.000.000 and annually have 3.000.000 deaths, worldwide. The world repercussion of COPD in the general population is calculated in the 10% of >40 old. The choice of subject of final became consciously due to my interest for the obstruent deseases and moreover for that respiratory physiotherapy offers important improvement in this deseases. I would want to deeply thank , my professor, Ms. Alexandra Christara – Papadopoulou for her precious help.I would want to deeply thank, my sister, Anastasia, for her precious help for the purposes of my work, too.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Subject classification: Respiratory organs--Diseases
Αναπνευστικό σύστημα -- Ασθένειες
Lungs -- Diseases, Obstructive -- Physical therapy
Πνεύμονες -- Ασθένειες, Αποφρακτικές--Φυσικοθεραπεία
Keywords: Αναπνευστική φυσικοθεραπεία;Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια;Ασθενής;Respiratory physiotherapy;Chronia obstructive pulmonary disease;Patient
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 2017 α.α. 8898
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14484
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1. ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1. ΧΡΟΝΙΑ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ 24 3.2. ΑΙΤΙΕΣ, ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4.1. ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΕΜΦΥΣΗΜΑ 29 4.2. ΑΙΤΙΕΣ, ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 33 5.2. ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 35 5.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚ/ΠΕΙΑΣ 35 5.3.1. ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΜΥΩΝ ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ 35 5.3.2. ΤΡΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 38 5.3.3. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ & ΤΡΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΒΗΧΑ 44 5.3.4. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΣΗΣ 46 5.3.5. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 61 5.3.6. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 64 5.4.1 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 71 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 77 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 80 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 81
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ.pdfΒασιλειάδου, Πτυχιακή2.56 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14484
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.