Ηλεκτρονικό εμπόριο : Η ικανοποίηση των καταναλωτών από τα site σύγκρισης τιμών και μελέτη περίπτωσης της ιστοσελίδας skroutz.gr (Bachelor thesis)

Μπαντούνα, Αικατερίνη/ Ναυράκη, Κωνσταντίνα


This thesis has been prepared to cover a bibliographical and research gap in a part of e-commerce and is not particularly explored yet. Specifically, the issue on which we focus, applies to web sites that compare prices of products and the satisfaction that e-consumers get from them. More and more e-consumers turn to those websites in times of crisis in order to benefit through better deals and cheaper purchases. The case study chosen for the primary research is the price comparison website skroutz.gr because it is the most popular and advanced of its kind in Greece. Our questionnaire was modified so that it included questions about online behavior, the habits of consumers in e-commerce and more specifically questions about consumer satisfaction from the website skroutz.gr. From the result tables, which have been created by the answers of respondents, the correlation tables and the tests conducted, some noteworthy findings were produced. Respondents said they felt safe with the electronic transactions, prefer buying computers and components, landline and mobile phones, electrical appliances, although they buy less than 1-2 times per month from online stores. They are generally satisfied with skroutz.gr and they visit the website for market and information research and product purchases. Lastly, the respondents recommended some improvements they would like to see in skroutz.gr
Institution and School/Department of submitter: Σχολή οικονομίας και διοίκησης / Τμήμα εμπορίας και διαφήμισης (πρώην)
Subject classification: Ηλεκτρονικό εμπόριο
Electronic commerce
Ικανοποίηση καταναλωτών
Costumers satisfaction
Ιστότοποι
Web sites
Keywords: skroutz.gr;Ηλεκτρονικό εμπόριο;Σύγκριση τιμών;Καταναλωτές;Ιστοσελίδα;Electronic commerce;Price compare;Costumers;Web sites
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή οικονομίας και διοίκησης - Τμήμα Εμπορίας και διαφήμισης , 2016 α.α 7453
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14483
Table of contents: Εισαγωγή 14 Γενικός Στόχος 14 Ειδικοί Στόχος 14 Κεφάλαιο 1: Δευτερογενή Έρευνα 16 1.1 Διαδίκτυο 16 1.1.1 Ορισμός Διαδικτύου και σχετικές πληροφορίες 16 1.1.2 Ρόλος του Διαδικτύου στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 16 1.1.3 Σύγχρονες Τάσεις των Ελλήνων στο Διαδίκτυο 17 1.2 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 19 1.2.1 Εισαγωγή 19 1.2.2 Ορισμός Ηλεκτρονικού Εμπορίου 19 1.2.3 Κατηγορίες Ηλεκτρονικών Αγορών 20 1.2.4 Μορφές Ηλεκτρονικού Εμπορίου 21 1.2.5 Οφέλη του Επιχειρηματία και του Πελάτη 23 1.2.6 Απειλές στις Συναλλαγές του Ηλεκκτρονικού Εμπορίου 24 1.2.7 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Online Αγοράς 26 1.2.8 Ηλεκτρονικές Πληρωμές 26 1.2.9 Λόγοι Αύξησης Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικών Αγορών… 30 1.2.10 Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα 31 1.2.11 Το Μέλλον του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 34 1.3 Ηλεκτρονικοί Καταναλωτές35 1.2.12 Ελληνικά και Ξένα Πετυχημένα E-Shops 38 1.3.1 Ορισμός Ικανοποίησης Πελάτη 38 1.3.2 Περιγραφή Νέου Καταναλωτή 38 1.3.3 Οι Εξελίξεις που Άλλαξαν την Συμπεριφορά των Ηλεκτρονικών Καταναλωτών 38 1.3.4 Τύποι Διαδικτυκών Αγοραστών 39 1.3.5 Λόγοι Αστάθειας Ηλεκτρονικών Καταναλωτών 40 1.3.6 Προφίλ Καταναλωτών που Πραγματοποιούν Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα 40 1.3.7 Τρόποι για Ευκολότερη και Ελκυστικότερη Εμπειρία Ηλεκτρονικών Αγορών 41 1.3.8 Βελτίωση της Ποιότητας Εξυπηρέτησης των Ηλεκτρονικών Καταναλωτών στο Διαδίκτυο 42 1.3.9 Εξυπηρέτηση Ηλεκτρονικών Καταναλωτών μετά την Πώληση 43 1.3.10 Η Επιροή της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο στις Αγορές των Ηλεκτρονικών Καταναλωτών 44 1.3.11 Η Σχέση των Ελλήνων Ηλεκτρονικών Καταναλωτών με το Ηεκτρονικό Εμπόριο 45 1.4 Ιστοσελίδες Σύγκρισης Τιμών 46 1.4.1 Ο Ρόλος του Διαδικτυακού Μεσάζοντα 46 1.4.2 Διαφοροι Τύποι Διαδυκτιακών Μεσαζόντων 46 1.4.3 Διαδικτυακές Μηχανές Αναζήτησης Τιμών 47 1.4.4 Ελληνικές Ιστοσελίδες Σύγκρισης Τιμών 48 6 1.5 Σκρουτζ 50 1.5.1 Γενικές Πληροφορίες για την Ιστοσελίδα του Skroutz.gr. 50 1.5.2 Επισκεψιμότητα Ιστοσελίδας Skroutz.gr 51 1.5.3 Πληροφορίες λειτουργίας της Ιστοσελίδας Skroutz.gr 52 1.5.4 Θέματα Ασφάλειας προσψπικών στοιχείων στο Skroutz.gr 54 Κεφάλαιο 2: Πρωτογεννή Έρευνα 55 2.1 Μεθοδολογία 55 Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα Της Έρευνας 57 Κεφάλαιο 4: Πίνακες Διπλής Εισόδου-Συσχετίσεις 85 Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα Πρωτογενούς Έρευνας 214 Βιβλιογραφία 218 Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο 221
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14483
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.