Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικά ελεγχομένου συστήματος διεύθυνσης σε τρίκυκλο όχημα. (Bachelor thesis)

Υφαντίδης, Παύλος


Firstly, an attempt is made to describe an electronically-controlled steering system, with an emphasis on the specifications it should fulfill. The theoretical part of the system study and design is analyzed in order to proceed with the construction. At the same time, the function of the spare parts that are used, as well as their electronic control units, are described. Based on that study, the design and construction of such a system results, and is applied to a tad-pole tricycle. The system study and design procedures are described, along with the manufacturing details of the mounted parts. Furthermore, some errors that occurred in this attempt are analyzed, before an acceptable result was obtained. Finally, we realize the difficulty in developing such systems, as their function requires complicated control structures.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
Keywords: Σύστημα;Τρίκυκλο Όχημα;Εξαρτήματα;Ηλεκτρονικές Μονάδες
Description: Πτυχιακή εργασία=Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών=Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων, 2019 (α/α 10967)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14482
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yfandidhis.pdf2.97 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14482
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.