Εφαρμογές απορροφητικής κοστολόγησης στο μπαρ (Bachelor thesis)

Παναγιωτίδης, Κωνσταντίνος


Τα καφέ μπαρ είναι σήμερα μια επιχειρηματική δραστηριότητα που ανθεί και αποτελεί σημαντικό κλάδο της οικονομίας. Η επιτυχία τους όμως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο αποτελεσματικά διοικούνται. Ιδιαίτερα σήμερα με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό η ανάγκη για στελέχωση αυτών των επιχειρήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό είναι επιτακτική. Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της οργάνωσης και της λειτουργίας μιας επιχείρησης καφέ μπαρ και πιο συγκεκριμένα τα επιμέρους κεφάλαια θα αναφέρονται σε: Κεφ. Α Εισαγωγή στην έννοια μπαρ και ιστορική αναδρομή Κεφ. Β Ανάλυση των διαφόρων ειδών μπαρ και ταξινόμηση τους σύμφωνα με διάφορα κριτήρια Κεφ. Γ Σύντομη περιγραφή των νόμων και διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία ενός μπαρ καθόσον αποτελούν επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος Κεφ. Δ Χωροταξική διάταξη και διαρρύθμιση ενός μπαρ Κεφ. Ε Εξοπλισμός ενός μπαρ που αποτελείται από μηχανήματα, μικροσυσκευές και γυάλινα είδη. Κεφ. ΣΤ Σύνθεση του προσωπικού, προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι καθώς επίσης περιγραφή των καθηκόντων και υποχρεώσεων των εργαζομένων. Κεφ. Ζ Η κάβα ενός μπαρ η οποία αποτελεί την βασική πρώτη ύλη για το τελικό προίον που σερβίρετε. Κεφ. Η Μέθοδοι παρασκευής και προετοιμασίας ποτών και βασικές αρχές σερβιρίσματος Κεφ. Θ Βασικές λειτουργίες του μπαρ που αναφέρονται στις διαδικασίες προ ανοίγματος, κατά την διάρκεια λειτουργίας και μετά το κλείσιμο. Κεφ. Ι Κοστολόγηση και πολιτικές τιμολόγησης προιόντων, παράδειγμα. Κεφ. ΙΑ Διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις και τεχνικές προώθησης πωλήσεων εντός του καταστήματος. Κεφ. ΙΒ Προμήθειες ποτών , αναψυκτικών και συνοδευτικών και τρόποι αποθήκευσης
Institution and School/Department of submitter: Σχολή οικονομίας και διοίκησης / Τμήμα λογιστικής και πληροφοριακών συστημάτων
Subject classification: Μπαρ
Bars (Drinking establishments)
Μπαρ -- Υπάλληλοι
Bars (Drinking establishments) -- Employees
Μπαρ -- Δίκαιο και νομοθεσία
Bars (Drinking establishments) -- Law and legislation
Κοστολόγηση
Cost accounting
Τιμολόγηση
Pricing
Δημόσιες σχέσεις
Public relations
Keywords: Μπαρ;Νομοθεσία;Κοστολόγηση;Τιμολόγηση;Δημόσιες σχέσεις;Απορροφητική κοστολόγηση;Absorption costing;Public relations;Costing;Pricing;Legislation;Bar
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14478
Table of contents: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ……………………………………………………………………………………………5 ΚΕΦ.Α ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑ R 1. Έννοια του bar ………………………………………………………………………..6 2. Ιστορία του bar ………………………………………………………………………6 3. Τα θρυλικότερα bar ………………………………………………………………..7 ΚΕΦ . Β ΕΙΔΗ BAR 1. American bar …………………………………………………………………………..8 2. Disco – night bar ………………………………………………………………………8 3. Restaurant – piano bar …………………………………………………………….8 4. Espresso – café bar ………………………………………………………………….9 5. Wine bar ………………………………………………………………………………….9 6. Snack bar …………………………………………………………………………………9 7. Διαφορές των bars σε διάφορες χώρες …………………………………..9 8. Είδη bar ξενοδοχειακών μονάδων ………………………………………….10 α ) κεντρικό bar ……………………………………………………………………..10 β ) pool bar …………………………………………………………………………….10 γ ) beach bar …………………………………………………………………………..10 δ ) roof garden bar …………………………………………………………………11 ε ) mini bar ……………………………………………………………………………..11 ΚΕΦ.Γ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BAR …………………………………………………………………………………………………….11 ΚΕΦ.Δ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ BAR 1. Αίθουσα πελατών ………………………………………………………………….13. α ) front bar……………………………………………………………………………13. β ) back bar ……………………………………………………………………………14 γ ) office bar ………………………………………………………………………… 15 2. Χώρος παρασκευαστηρίου και πλύσης σκευών ……………………15. 3. Τουαλέτες……………………………………………………………………………….15 4. Αποθηκευτικός χώρος……………………………………………………………..15 ΚΕΦ. Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ BAR 2 1. Μηχανήματα και συσκευές καφέ …………………………………………..16 2. Εργαλεία και σκεύη ………………………………………………………………..16 3. Γυάλινα είδη / ποτήρια …………………………………………………………..17 α ) βασικότερα ποτήρια με βάση …………………………………………..18 β ) βασικότερα ποτήρια χωρίς βάση ……………………………………..18 ΚΕΦ. ΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ BAR 1. Bar manager ………………………………………………………………………………19 2. Barman ………………………………………………………………………………………19 3. Βοηθός barman …………………………………………………………………………20 4. Σερβιτόρος …………………………………………………………………………………20 5. Βοηθός σερβιτόρου ……………………………………………………………………21 6. Ταμπλίστας / μαρκαδόρος …………………………………………………………21 7. Λαντζιέρης ………………………………………………………………………………….21 ΚΕΦ. Ζ Η ΚΑΒΑ ΤΟΥ Β AR 1. Αλκοολούχα ποτά ………………………………………………………………………21 α ) κυρίως οινοπνευματώδη ……………………………………………………..22 β ) κρασιά και αφρώδη κρασιά ………………………………………………….22 γ) αποστάγματα κρασιού …………………………………………………………..23 δ) ορεκτικά και επιδόρπια ποτά ………………………………………………..23 ε) cocktails …………………………………………………………………………………23 στ) μπύρες ………………………………………………………………………………….24 2. Μη αλκοολούχα ποτά ………………………………………………………………..25 ΚΕΦ.Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 1. Μέθοδοι παραγωγής ποτών ………………………………………………………25 2. Βασικές αρχές σερβιρίσματος από τον barman …………………………25. 3. Βασικές αρχές σερβιρίσματος από τον σερβιτόρο ……………………..26 4. Σερβίρισμα μπύρας …………………………………………………………………….27 ΚΕΦ. Θ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ BAR 1. Mise en place του bar ………………………………………………………………….28. 2. Λειτουργία του bar ………………………………………………………………………29 3. Κλείσιμο του bar ………………………………………………………………………….29 ΚΕΦ. Ι ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1. Κοστολόγηση ………………………………………………………………………………..30 α) κόστος τρέχουσας μορφής………………………………………………………30 β) κόστος πάγιας μορφής…………………………………………………………….30 3 2. Πολιτικές τιμολόγησης …………………………………………………………….31 α) Υποκειμενικές μέθοδοι τιμολόγησης…………………………………..31 β) αντικειμενικές μέθοδοι τιμολόγησης………………………………….32 3. Παράδειγμα κοστολόγησης τιμολόγησης …………………………………33 ΚΕΦ. ΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1. Διαφήμιση …………………………………………………………………………………36 2. Τεχνικές προώθησης πωλήσεων ………………………………………………..36 α ) δημόσιες σχέσεις ………………………………………………………………….36 β ) εσωτερική προώθηση …………………………………………………………..37 1. Τακτικές προσφορές ………………………………………………………37 2. Κέρασμα ως μέσο μεγιστοποίησης πωλήσεων ……………….37 3. Κατάλογος του bar ………………………………………………………..39 ΚΕΦ. ΙΒ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΤΩΝ 1. Πρόβλεψη όγκου προμηθειών …………………………………………………..40 2. Παραλαβή ποτών ………………………………………………………………………41 3. Αποθήκευση ……………………………………………………………………………….41 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ........................................................................................43
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14478
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.