Συσχέτιση μεταξύ άλιπης μάζας, μεταβολικού ρυθμού και οστικής πυκνότητας οσφυϊκής μοίρας και ισχίου σε μέτριου επιπέδου αθλητριών καλαθοσφαίρισης (Bachelor thesis)

Αλμπάνης, Βασίλειος


Εισαγωγή: Η υγεία των οστών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η χαμηλή οστική πυκνότητα (BMD) είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας κινδύνου για κατάγματα. Το σωματικό βάρος είναι ένας καθοριστικό για την BMD, καθώς μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα με υψηλότερο σωματικό βάρος, έχουν υψηλότερη τιμή BMD και μειωμένο κίνδυνο κατάγματος. Η σχέση του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) και της σωματικής σύστασης έχει γίνει συχνά αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές, ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν εξετάσει προσεκτικά τις σχέσεις μεταξύ BMD και βασικού μεταβολικού ρυθμού. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της άλιπης μάζας, του βασικού μεταβολικού ρυθμού και της οστικής πυκνότητας οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και ισχίων σε αθλήτριες καλαθοσφαίρισης μέτριου επιπέδου. Μεθοδολογία: Στη έρευνα έλαβαν μέρος αθλήτριες καλαθοσφαίρισης μέτριου επιπέδου (n=14, 23±4,8 ετών). Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, ανάλυση σύστασης σώματος, διατροφική ανάλυση με την χρήση του προγράμματος Food Processor, όπως προέκυψε από το ημερολόγιο τριήμερης καταγραφής, εκτίμηση του μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας (σπιρομέτρηση με Codmed Fitmate), βιοχημικές εξετάσεις και μέτρηση οστικής πυκνότητας του δεξιού, αριστερού μηριαίου οστού και οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης με την μέθοδο διπλής ενεργειακής απορρόφησης (DEXA). Έπειτα, έγινε ανάλυση των δεδομένων με την χρήση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS v20. Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 14 αθλήτριες καλαθοσφαίρισης με βάρος 67,7±12,5 κιλά, ύψος 1,68±0,1 μέτρα, ΔΜΣ 23,8±3,6 kg/m2 και σωματικό λίπος 25,6±5,8%. Η άλιπη μάζα βρέθηκε στα 49,3±6,2 kg (BIA). Από την διατροφική ανάλυση προέκυψε ότι καταναλώνουν 3,2±1,6 gr/kg ΣΒ υδατάνθρακες (46,5±6,7 % της διατροφής), 1,1±0,4 gr/kg ΣΒ πρωτεΐνες (17,7±8,9 % της διατροφής) και 1,1±0,5 gr/kg ΣΒ λιπίδια (37,7±7 % της διατροφής). Η ενεργειακή πρόσληψη εκτιμήθηκε στις 1715±611 Kcal ημερησίως. Ο βασικός μεταβολισμός (RMR Cosmed Fitmate) κυμαίνεται στις 1494±193 Kcal/24ώρο. Οι αθλήτριες καλαθοσφαίρισης υπερείχαν κατά 1,04±1,110 τυπικές αποκλίσεις από τα διεθνή πρότυπα με βάση την ηλικία και το φύλο στο δεξί μηριαίο οστό, κατά 1,04±1,111 στο αριστερό μηριαίο οστό και κατά 0,86±1,13 στην οσφυική μοίρα. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της άλιπης μάζας σώματος (Lean σε Kg) και της οστικής πυκνότητας οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (p>0,05). Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ της άλιπης μάζας και των ισχίων (δεξί μηριαίο: τροχαντήρας, διάφυση οστών, σύνολο / αριστερό μηριαίο: τροχαντήρας, αυχένας, σύνολο). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του βασικού μεταβολισμού και της οστικής πυκνότητας αριστερού μηριαίου οστού (p>0,05). Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ του βασικού μεταβολισμού και του δεξιού ισχίου και του σπονδύλου L4. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση δεν βρέθηκε με τους παράγοντες κρεατινίνη, CPK, LDH, κάλιο, OC, βιταμίνη 1,25(OH)2 D, καθώς p>0,05. Στατιστικά σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ του μέσου όρου όγκου ερυθρών (MCV) και της μέσης περιεκτικότητας αιμογλοβίνης (ΜCH) και του δεξιού και αριστερού μηριαίου οστού. Αρνητική συσχέτιση εμφανίστηκε, επίσης, μεταξύ του αριστερού μηριαίου και της SGPT, ενώ η το νάτριο συσχετίστηκε αρνητικά με την οστική πυκνότητα οσφυϊκής μοίρας (p<0,05). Στατιστικά σημαντικές θετικές συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ των παραγόντων αιμοπετάλια, ουρία, αλκαλική φωσφατάση και δεξιού και αριστερού μηριαίου οστού. Θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της οστικής πυκνότητας οσφυϊκής μοίρας και της ουρίας (p<0,05). Συμπέρασμα: Σε γυναίκες αθλήτριες καλαθοσφαίρισης φαίνεται, ότι η άλιπη μάζα, που συνδέεται άμεσα με την φυσική δραστηριότητα, είναι ο κύριος παράγοντας αύξησης της οστικής πυκνότητας. Ο βασικός μεταβολισμός φαίνεται, επίσης, ότι σχετίζεται με την οστική πυκνότητα, αλλά η άλιπη μάζα αποτελεί ισχυρότερο καθοριστικό παράγοντα στην οστική πυκνότητα.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων / Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
Keywords: Άλιπη μάζα;Μεταβολικός ρυθμός;Καλαθοσφαίριση;Oστική πυκνότητα;Σχηματισμός των οστών;Αναδιαμόρφωση των οστών
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14477
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14477
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.