Διαχείριση αποβλήτων μελάσας με φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς και ηλεκτρολυτική κροκίδωση (Bachelor thesis)

Μενεξές, Στυλιανός


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΜενεξές, Στυλιανόςel
dc.date.accessioned2022-05-13T13:15:34Z-
dc.date.available2022-05-13T13:15:34Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14473-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής - Τμήμα τεχνολογίας τροφίμων , 2016 α.α 7457el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΜελάσαel
dc.subjectΚροκίδωσηel
dc.subjectΗλεκτρόλυσηel
dc.subjectΦωτοσυνθετικοί μικροοργανισμοίel
dc.subjectMolassesen
dc.subjectFocculationen
dc.subjectElectrolysisen
dc.subjectPhotosynthetic microrganismen
dc.titleΔιαχείριση αποβλήτων μελάσας με φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς και ηλεκτρολυτική κροκίδωσηel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΜελάσαel
heal.classificationMolassesen
heal.classificationΦωτοσυνθετικά βακτήριαel
heal.classificationPhotosynthetic bacteriaen
heal.classificationΗλεκτρόλυσηel
heal.classificationElectrolysisen
heal.classificationΚροκίδωσηel
heal.classificationFocculationen
heal.identifier.secondaryα.α 7457-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμωνel
heal.publicationDate2016-02-17-
heal.bibliographicCitationΜενεξές, Σ. (2016). Διαχείριση αποβλήτων μελάσας με φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς και ηλεκτρολυτική κροκίδωση. Θεσσαλονίκη: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.el
heal.abstractΣτόχος της παρούσας εργασίας ήταν η συνδυασμένη επεξεργασία αποβλήτων μελάσας, τα οποία προήλθαν από βιομηχανία ζύμης αρτοποιίας, σε πρώτο στάδιο με ενεργό ίλυ και με φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς, και στη συνέχεια με μετεπεξεργασία των εκροών τους με ηλεκτρολητική κροκίδωση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες όπου λαμβάνει χώρα η αποτελεσματικότερη απομάκρυνση COD, χρωστικών, φωσφόρου και ολικού αζώτου. Από τη βιβλιογραφία, είναι γνωστό πως ένα μόνο στάδιο επεξεργασίας αποβλήτων μελάσας δεν είναι αρκετό για την επίτευξη των παραπάνω. Το αρχικό δείγμα είχε σκούρο καφέ χρώμα, pH 8.1, οργανικό φορτίο (COD) 6.400 mg/L και απορρόφηση στα 475nm 0,65. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν δύο αντιδραστήρες όπου στον πρώτο τα υγρά απόβλητα υπέστησαν επεξεργασία με την κλασσική μέθοδο της ενεργού ιλύος και στον δεύτερο με φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς, με ταυτόχρονο οξικό και ανοξικό στάδιο και στους δύο αντιδραστήρες, και ακολούθησε σύγκριση μεταξύ τους. Με βάση τα αποτελέσματα των δύο τεχνικών αποδείχτηκε ότι αποτελεσματικότερη από τις δύο είναι η επεξεργασία με τα μικροάλγη. Στη συνέχεια, οι εκροές των δύο αντιδραστήρων υπέστησαν μετεπεξεργασία με ηλεκτρολητική κροκίδωση και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα μεταξύ τους και μεταξύ των προηγουμένων, με σκοπό να βρεθεί ο βέλτιστος συνδυασμός επεξεργασίας. Σύμφωνα με τις αναλύσεις, φάνηκε πως ο καλύτερος συνδυασμός είναι επεξεργασία με μικροάλγη και μετεπεξεργασία της εκροής του αντιδραστήρα μικροαλγών με ηλεκτρολητική κροκίδωση. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απομάκρυνση COD, χρωστικών, φωσφόρου και η αποτελεσματικότερη μετατροπή του ολικού αζώτου σε οργανικό άζωτο, το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον.el
heal.tableOfContents1. Εισαγωγή...................................................................................................................... 1 2. Θεωρητικό .................................................................................................................... 3 2.1 Απόβλητα και Νομοθεσία ........................................................................................ 3 2.1.1 Απόβλητα Βιομηχανιών τροφίμων ....................................................................... 4 2.1.2 Μελάσα ............................................................................................................ 4 2.2 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων ......................................................................... 5 2.2.1 Οζονισμός........................................................................................................ 7 2.2.2 Ηλεκτρόλυση.................................................................................................... 8 2.2.3 Βιολογική επεξεργασία....................................................................................10 2.2.4 Άλγη................................................................................................................12 3. Πειραματικό Μέρος......................................................................................................13 3.1 Υλικά και μέθοδοι ...................................................................................................13 3.1.1 Μέθοδοι ανάλυσης ..........................................................................................14 3.2 Πειραματική διάταξη ...............................................................................................18 3.2.1 Διάταξη βιοαντιδραστήρων..............................................................................18 3.2.2 Διάταξη ηλεκτρόλυσης.....................................................................................19 4. Αποτελέσματα.............................................................................................................20 4.1 Αποτελέσματα Βιολογικής επεξεργασίας και μικροαλγών.......................................21 4.2 Αποτελέσματα μετεπεξεργασίας με ηλεκτρόλυση...................................................26 4.2.1 Σύγκριση βιολογικής επεξεργασίας με βιολογικής επεξεργασία και μετεπεξεργασία με ηλεκτρόλυση ...................................................................................26 4.2.2 Σύγκριση επεξεργασίας μικροαλγών με συνδιασμό αυτής με ηλεκτρόλυση .....30 4.2.3 Σύγκριση επεξεργασίας ενεργού ιλύος και μετεπεξεργασία με ηλεκτρόλυση με επεξεργασία μικροαλγών και μετεπεξεργασία με ηλεκτρόλυση......................................34 5. Συμπεράσματα ............................................................................................................38 6. Βιβλιογραφία...............................................................................................................39el
heal.advisorNameΣαμαράς, Πέτροςel
heal.committeeMemberNameΣαμαράς, Πέτροςel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages41-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14473
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.