Παρουσίαση γνωστών Tour Operators της Ευρώπης. Οι περιπτώσεις των TUI , FTI και Thomas Cook (Bachelor thesis)

Μαυρόπουλος, Ιωάννης/ Ευσταθίου, Κωνσταντίνος


Στην ακόλουθη εργασία μελετάμε το θέμα των tour operator της Ευρώπης και συγκεκριμένα τις περιπτώσεις της TUI Group και της FTI . Η επιλογή του θέματος έγινε με βάση την χρησιμότητα του καθώς η πληροφορίες που αντλούνται από την συγκεκριμένη έρευνα χρησιμεύουν για όποιον θέλει να έχει μια εικόνα αυτού του κλάδου του τουρισμού . Θέλαμε λοιπόν μέσα από αυτήν την εργασία να δώσουμε έναν ορισμό στην λέξη Tour Operators και να εξηγήσουμε τις λεπτομέριες αυτής της ονομασίας . Για την καλύτερη προσέγγιση του θέματος θα δείτε τις 2 μελέτες των μεγάλων τουριστικών πρακτορείων που αναφέραμε παραπάνω . Οι 2 εταιρίες επιλέγηκαν επειδή καλύπτουν και οι 2 ένα μεγάλο μέρος του τουρισμού με τις δραστηριότητες τους και μας δίνουν την δυνατότητα να δώσουμε στον αναγνώστη να καταλάβει ποιες και πόσες διαφορετικές υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει ένας tour operator . Επίσης μελετάτε εκτενές η φιλοσοφία της κάθε εταιρίας και το πώς προσεγγίζει την ανάπτυξη αλλά και την εδραίωση της στον χώρο . Σαφώς υπάρχει μια αναφορά στην ιστορία της καθεμίας ώστε να δείξουμε πως ξεκίνησαν και πως εξελιχτήκαν στο πέρασμα των χρόνων . Η πληροφορίες προέρχονται από δευτερογενής πηγές , από τις οποίες βρεθήκαν όλες οι λειτουργείς και δραστηριότητες των 2 εταιριών αναλυτικά . Παρουσιάζεται στο τέλος μια σύγκριση των δυο tour operator με σκοπό να αναλύσουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους αλλά και τα κοινά στοιχεία που εντοπίστηκαν .
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Keywords: Tour Operators;Ευρώπη;TUI;FTI;Thomas Cook
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας-- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,2019 (α/α 10963)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14470
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14470
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.