Η εφαρμογή της στρατηγικής του E-MARKETING στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Κήττα, Αφροδίτη


Η εφαρμογή της στρατηγικής του E-MARKETING στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής /Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Keywords: Μοντέλο αποδοχής της Τεχνολογίας;Θεωρία διάχυσης της Τεχνολογίας;Ανάλυση παραγόντων;Αποδοτικότητα;Επιχειρήσεις ποτών;Επιχειρήσεις τροφίμων
Description: Μεταπτυχιακή εργασία = Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής =Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2019 (α/α 10968)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14469
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής /Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publication date: 2019-04-05
Bibliographic citation: Κήττα, Α., (2019). Η εφαρμογή της στρατηγικής του E-MARKETING στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα (Μεταπτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Abstract: Η εφαρμογή της στρατηγικής του E-MARKETING στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα
Advisor name: Νόττα, Ουρανία
Examining committee: Νόττα, Ουρανία
Publishing department/division: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publishing institution: teithe
Number of pages: 116
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14469
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.