Η διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού σε ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων (Bachelor thesis)

Λεπεσιώτης, Κωνσταντίνος/ Μελεμενίδου, Αναστασία


Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Η διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού σε ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων» συντάχθηκε με σκοπό να ερευνηθεί η σπουδαιότητα του Ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις φιλοξενίας. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο θα δούμε τη Δ.Α.Π ανά τα χρόνια από τη πρώτη στιγμή που συλλήφθηκε ως ιδέα μέχρι και σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα δούμε αναλυτικά τις επιμέρους λειτουργίες της και τη σπουδαιότητα τους ξεχωριστά αλλά και ως σύνολο. Στο τρίτο κεφάλαιο θα ερευνήσουμε το πώς οι θεωρίες της Δ.Α.Π αποκτούν σάρκα και οστά στον κόσμο των σύγχρονων τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας, ενώ στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, και έχοντας δει τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμπεράνουμε το πόσο εύρυθμη και οικουμενική είναι τελικά η έννοια της Δ.Α.Π στο κόσμο των επιχειρήσεων.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Keywords: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού;Ξενοδοχεία;Ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων;Managing human resources;Hotels
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας-- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,2019 (α/α 10952)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14465
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14465
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.