Μελέτη ρεολογικών ιδιοτήτων και δομής παγωτού-Κεφίρ (Master thesis)

Παπαπαναγίωτου, Χρήστος


The physicochemical and rheological properties, as well as the structure of frozen-kefir and frozen-yoghurt samples differing in their chemical composition were evaluated. Particularly, the samples were prepared using two different concentrations of fermented milk product (45% and 60%) and two different concentrations of sugar content (10% and 18%). Rheological properties of the samples were evaluated using dynamic analysis and by the determination of the apparent viscosity, at two different temperatures (-4C και 30C). The pH, acidity (expressed as lactic acid concentration %), overrun and melting rate were also determined. Finally, the structure of the samples was studied using a confocal laser scanning microscope. According to the results, the frozen-kefir samples exhibited increased overrun and melting rate, when compared to frozen-yoghurt samples. Frozen-kefir samples were also showed increased values of the elastic modulus (G΄) at -4C and 30C, as well as increased values of the apparent viscosity at -4C, when compared to frozen-yoghurt samples. The values of the tanδ were decreased at the frozen-kefir samples. The frozen-kefir samples were exhibited a more compact structure, when compared to frozen-yoghurt samples. Increasing the percentage of kefir or yoghurt added at the ice cream mixture resulted in reducing pH and increasing acidity. As it concerns sugar concentration, its increase resulted in reducing overrun, G΄ at -4C and apparent viscosity at -4C, as well as increasing melting rate and tanδ at -4C of the frozen-kefir and frozen-yoghurt samples.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων / Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
Keywords: Μελέτη ρεολογικών ιδιοτήτων;Δομή παγωτού-Κεφίρ;Δομή δειγμάτων;Οξύτητα;Θρεπτική αξία της γιαούρτης;Παγωτό;Συστατικά παγωτού
Description: Μεταπτυχιακή εργασία=Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής=Τμήμα τεχνολογίας τροφίμων , 2019 (α/α 10988)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14461
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Παπαπαναγιώτου .pdfΜεταπτυχιακή εργασία2.33 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14461
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.