Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση των εταιριών εμφιάλωσης ποτών ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε και ATHENIANBREWERYA (Bachelor thesis)

Τσακαλίδου, Ευφημία


Η πτυχιακή εργασία που ακολουθεί ολοκληρώθηκε ώστε να γίνει δυνατή η λήψη του πτυχίου από το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Το θέμα της εργασίας είναι η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων δύο εταιρειών που παράγουν και προϊόντα αναψυκτικών και ζύθου υψηλής τεχνολογικής διαδικασίας. Οι εταιρείες είναι η ΕΤΑΝΑΠ και η ATHENIANBREWERY. Στο πρώτο τμήμα της εργασίας παρουσιάζονται σε θεωρητική βάση οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και οι τρόποι που μας βοηθούν να τις αναλύσουμε. Η κάθετη, η οριζόντια ανάλυση και οι αριθμοδείκτες παρουσιάζονται ερευνητικά ώστε σε επόμενο κεφάλαιο να γίνει δυνατή η εφαρμογή τους. Το δεύτερο τμήμα της εργασίας εξακολουθεί να είναι θεωρητικό και παρουσιάζει τις πληροφορίες που αφορούν τις εταιρείες που επιλέξαμε, όπως ο τόπος λειτουργίας τους, η ιστορικότητα τους και ο πληθυσμός των εργαζομένων τους. Στο τρίτο τμήμα της εργασίας αναφερόμαστε στα αποτελέσματα που προεκύψαν από την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των δύο εταιρειών με την χρήση των μεθόδων που αναφέραμε προηγουμένως. Τέλος εμφανίζονται τα συμπεράσματα της πορείας των εταιρειών που συγκεντρώσαμε από την ανάλυση στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας-Τμήμα Λογιστικής
Keywords: ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ( ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ);Εταιρεία;Εμφιάλωση ποτών;Αναψυκτικά;Ζύθος;ATHENIANBREWERY;Αριθμοδείκτες
Description: Πτυχιακή εργασία - ΣΔΟ - Τμήμα Λογιστικής, 2019 (α/α 10915)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14460
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14460
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.