Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης (Master thesis)

Διδασκάλου, Ηλίας


In modern times, optimization occurs in almost all aspects of our lives. All systems with which we come into contact daily (socially, scientifically, economically, etc.) have parameters that require regulation to get the best possible system performance. Some of these problems are relatively easy to solve, others require special effort and algorithms. The purpose of this work is to find the techniques and methods used in optimization algorithms, to present them in simple form and to see their application to real problems. Initially, the techniques and methods are categorized into three basic categories according to the logic they use, and then the most well-known and widespread techniques are presented. Then we pass on the presentation of methods that have been applied to many known problems.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Keywords: Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης;Αντικειμενική συνάρτηση;Μηχανή Τuring;O αλγόριθμος του Ευκλείδη;Απαριθμητικοί αλγόριθμοι;Οπισθοδρόμηση;Ντετερμινιστικοί αλγόριθμοι;Ευρετικοί αλγόριθμοι
Description: Μεταπτυχιακή εργασία=Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών=Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 2019 (α/α10979)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14457
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Didaskalou.pdfΜεταπτυχιακή εργασία2.75 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14457
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.